Bản sao Kim Jong-un và Donald Trump thu hút sự chú ý tại Hà Nội

Bản sao Kim Jong-un và Donald Trump thu hút sự chú ý tại Hà Nội

Bản sao của ông Kim Jong-un và ông Donald Trump bị vây kín trên phố Hà Nội

Bản sao của ông Kim Jong-un và ông Donald Trump bị vây kín trên phố Hà Nội

Chuyện về người đóng giả ông Kim Jong-un vừa xuất hiện ở Hà Nội

Chuyện về người đóng giả ông Kim Jong-un vừa xuất hiện ở Hà Nội

Xuất hiện bản sao Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên tại Hà Nội

Xuất hiện bản sao Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên tại Hà Nội

Bản sao ông Trump và ông Kim khuấy động đường phố Hà Nội

Bản sao ông Trump và ông Kim khuấy động đường phố Hà Nội

Bản sao hai ông Trump-Kim 'gây bão' trên đường phố Hà Nội

Bản sao hai ông Trump-Kim 'gây bão' trên đường phố Hà Nội

Bản sao hai ông Trump-Kim 'gây bão' trên đường phố Hà Nội

Bản sao hai ông Trump-Kim 'gây bão' trên đường phố Hà Nội

'Ông Donald Trump, Kim Jong-un' bất ngờ đi dạo trên phố Hà Nội

'Ông Donald Trump, Kim Jong-un' bất ngờ đi dạo trên phố Hà Nội

Bản sao Kim Jong-un và Trump đến Hà Nội khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 sắp diễn ra

Bản sao Kim Jong-un và Trump đến Hà Nội khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 sắp diễn ra