Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp khách quốc tế

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp khách quốc tế

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào mừng Bộ trưởng Ngoại giao Nicaragua, ông Denis Moncada và Đoàn thăm chính...
Thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại Việt Nam - Nicaragua

Thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại Việt Nam - Nicaragua

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nicaragua

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nicaragua

Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Ni-ca-ra-goa

Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Ni-ca-ra-goa

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nicaragua

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nicaragua

Tăng cường quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Nicaragua

Tăng cường quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Nicaragua