Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp khách quốc tế

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp khách quốc tế

Thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại Việt Nam - Nicaragua

Thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại Việt Nam - Nicaragua

Việt Nam luôn trân trọng tình cảm đoàn kết, sự ủng hộ mạnh mẽ của Nicaragua

Việt Nam luôn trân trọng tình cảm đoàn kết, sự ủng hộ mạnh mẽ của Nicaragua

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nicaragua

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nicaragua

Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Ni-ca-ra-goa

Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Ni-ca-ra-goa

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nicaragua

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nicaragua

Tăng cường quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Nicaragua

Tăng cường quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Nicaragua