Cụ ông 85 tuổi tay không đánh đuổi 3 tên cướp có vũ khí

Cụ ông 85 tuổi tay không đánh đuổi 3 tên cướp có vũ khí

Ireland: Cụ ông 84 tuổi tay không hạ gục 3 tên cướp

Ireland: Cụ ông 84 tuổi tay không hạ gục 3 tên cướp

Ireland: Cụ ông 84 tuổi tay không hạ gục 3 tên cướp

Ireland: Cụ ông 84 tuổi tay không hạ gục 3 tên cướp

Cụ ông 85 tuổi tay không đuổi cướp

Cụ ông 85 tuổi tay không đuổi cướp

Ông lão 84 tuổi tay không chống cướp

Ông lão 84 tuổi tay không chống cướp

Cụ ông 85 tuổi tay không đánh 3 tên cướp khiến giới trẻ 'bái phục'

Cụ ông 85 tuổi tay không đánh 3 tên cướp khiến giới trẻ 'bái phục'

Cụ ông 85 tuổi tay không hạ gục 3 tên cướp có vũ khí

Cụ ông 85 tuổi tay không hạ gục 3 tên cướp có vũ khí

Cụ ông 85 tuổi tay không đánh đuổi nhóm cướp có vũ trang

Cụ ông 85 tuổi tay không đánh đuổi nhóm cướp có vũ trang

Cụ ông 85 tuổi liều mình chống trả 3 tên cướp liều lĩnh ở Ireland

Cụ ông 85 tuổi liều mình chống trả 3 tên cướp liều lĩnh ở Ireland