Thợ mỏ châu Phi đào được viên ngọc khổng lồ

Thợ mỏ châu Phi đào được viên ngọc khổng lồ

Tìm thấy khối ngọc lục bảo khổng lồ tại Zambia

Tìm thấy khối ngọc lục bảo khổng lồ tại Zambia

Phát hiện viên ngọc lục bảo khổng lồ trị giá 2,5 triệu đô la

Phát hiện viên ngọc lục bảo khổng lồ trị giá 2,5 triệu đô la

Khai quật viên ngọc lục bảo khổng lồ nặng 1,1kg

Khai quật viên ngọc lục bảo khổng lồ nặng 1,1kg

Phát hiện viên ngọc lục bảo 5.655 carat ở Zambia

Phát hiện viên ngọc lục bảo 5.655 carat ở Zambia

Khai quật viên bích ngọc 'khủng' nặng 1,1kg

Khai quật viên bích ngọc 'khủng' nặng 1,1kg

Thợ mỏ đào được viên ngọc lục bảo 450 triệu năm tuổi giá 60 tỷ

Thợ mỏ đào được viên ngọc lục bảo 450 triệu năm tuổi giá 60 tỷ

Tìm thấy đá quý đắt hơn kim cương, nặng 1,1kg ở hầm mỏ Zambia

Tìm thấy đá quý đắt hơn kim cương, nặng 1,1kg ở hầm mỏ Zambia

Đào được viên ngọc lục bảo to như quả dứa, nặng 1,1 kg

Đào được viên ngọc lục bảo to như quả dứa, nặng 1,1 kg

Đào được ngọc lục bảo 'khổng lồ' nặng hơn 1 kg

Đào được ngọc lục bảo 'khổng lồ' nặng hơn 1 kg