Cha dượng bỏ đói và bạo hành con trai khuyết tật đến tử vong

Cha dượng bỏ đói và bạo hành con trai khuyết tật đến tử vong

Ông ta kéo đứa trẻ ra khỏi ghế, đạp xuống đất và lôi vào nhà trong khi lẩm bẩm những lời lăng mạ đứa trẻ.