Indonesia: Tìm thấy xác máy bay rơi, 8 người chết

Indonesia: Tìm thấy xác máy bay rơi, 8 người chết

Chỉ một cậu bé sống sót sau tai nạn máy bay ở Indonesia

Chỉ một cậu bé sống sót sau tai nạn máy bay ở Indonesia

Rơi máy bay ở Indonesia, duy nhất bé trai 12 tuổi sống sót

Rơi máy bay ở Indonesia, duy nhất bé trai 12 tuổi sống sót

Tìm thấy xác máy bay rơi ở Indonesia, duy nhất 1 cậu bé sống sót

Tìm thấy xác máy bay rơi ở Indonesia, duy nhất 1 cậu bé sống sót

Rơi máy bay ở Indonesia, cậu bé 12 tuổi sống sót thần kỳ

Rơi máy bay ở Indonesia, cậu bé 12 tuổi sống sót thần kỳ

Tìm thấy xác máy bay rơi ở Indonesia, duy nhất 1 cậu bé sống sót

Tìm thấy xác máy bay rơi ở Indonesia, duy nhất 1 cậu bé sống sót

Tìm thấy xác máy bay rơi ở Indonesia, chỉ duy nhất cậu bé 12 tuổi sống sót

Tìm thấy xác máy bay rơi ở Indonesia, chỉ duy nhất cậu bé 12 tuổi sống sót

Tìm thấy xác máy bay rơi ở Indonesia, duy nhất 1 cậu bé sống sót

Tìm thấy xác máy bay rơi ở Indonesia, duy nhất 1 cậu bé sống sót

Indonesia: Rơi máy bay gây thương vong lớn

Indonesia: Rơi máy bay gây thương vong lớn

Máy bay Indonesia đâm vào vách núi, duy nhất 1 cậu bé sống sót

Máy bay Indonesia đâm vào vách núi, duy nhất 1 cậu bé sống sót

Thương vong lớn trong vụ rơi máy bay ở Indonesia

Thương vong lớn trong vụ rơi máy bay ở Indonesia

Tìm thấy xác máy bay rơi ở Indonesia, duy nhất 1 cậu bé sống sót

Tìm thấy xác máy bay rơi ở Indonesia, duy nhất 1 cậu bé sống sót

Rơi máy bay ở Indonesia, chỉ duy nhất cậu bé 12 tuổi sống sót

Rơi máy bay ở Indonesia, chỉ duy nhất cậu bé 12 tuổi sống sót