'Trump sốc khi hay tin trợ lý bạo hành vợ cũ'

'Trump sốc khi hay tin trợ lý bạo hành vợ cũ'

Thêm viên chức Nhà Trắng dính scandal bạo hành vợ

Thêm viên chức Nhà Trắng dính scandal bạo hành vợ

Thêm một trợ lý Nhà Trắng từ chức

Thêm một trợ lý Nhà Trắng từ chức

Bản tin 20H: Người chuyên 'chắp bút' cho Tổng thống Trump từ chức

Bản tin 20H: Người chuyên 'chắp bút' cho Tổng thống Trump từ chức

Trợ lý Tổng thống Trump phải từ chức vì bị cáo buộc bạo hành vợ cũ

Trợ lý Tổng thống Trump phải từ chức vì bị cáo buộc bạo hành vợ cũ

Bê bối cá nhân, thêm một viên chức Nhà Trắng từ chức

Bê bối cá nhân, thêm một viên chức Nhà Trắng từ chức

Thêm một trợ lý Nhà Trắng từ chức vì bê bối cá nhân

Thêm một trợ lý Nhà Trắng từ chức vì bê bối cá nhân

Thêm viên chức Nhà Trắng từ chức sau cáo buộc hành hung vợ

Thêm viên chức Nhà Trắng từ chức sau cáo buộc hành hung vợ