Thanh niên Mỹ kiếm bộn tiền nhờ dọn tuyết tại Seattle

Thanh niên Mỹ kiếm bộn tiền nhờ dọn tuyết tại Seattle

Với mức giá dọn tuyết từ 500 đến 700 USD một giờ ở Seattle, David Holston, một thanh niên 18 tuổi chuyên...