Trung Quốc hủy mua 14.700 tấn thịt heo Mỹ

Trung Quốc hủy mua 14.700 tấn thịt heo Mỹ

Số liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy Trung Quốc đã hủy mua lô thịt heo Mỹ lớn nhất từ năm 2013, với 14.700...