Biểu diễn nghệ thuật đặc sắc Hòa nhạc giao hưởng và múa đương đại

Biểu diễn nghệ thuật đặc sắc Hòa nhạc giao hưởng và múa đương đại

'Đêm nhạc Beethoven' tại TP Hồ Chí Minh

'Đêm nhạc Beethoven' tại TP Hồ Chí Minh

Nghệ sĩ violin hàng đầu Việt Nam biểu diễn trong 'Đêm nhạc Beethoven'

Nghệ sĩ violin hàng đầu Việt Nam biểu diễn trong 'Đêm nhạc Beethoven'

Nhạc trưởng người Tây Ban Nha chỉ huy đêm nhạc Beethoven

Nhạc trưởng người Tây Ban Nha chỉ huy đêm nhạc Beethoven

Bùi Công Duy lần đầu hòa tấu cùng nhạc trưởng David Gomez Ramirez

Nghệ sĩ Bùi Công Duy biểu diễn tại đêm nhạc Beethoven

Nghệ sĩ Bùi Công Duy biểu diễn tại đêm nhạc Beethoven

Nghệ sỹ Bùi Công Duy biểu diễn trong 'Đêm nhạc Beethoven' TP.HCM

Nghệ sỹ Bùi Công Duy biểu diễn trong 'Đêm nhạc Beethoven' TP.HCM