Ghen - gia vị của tình yêu hay bị giời đầy?

Ghen - gia vị của tình yêu hay bị giời đầy?

Thế giới còn tồn tại thì đàn ông và đàn bà còn ghen. Lope de Vega từng viết:' Không có phần thưởng nào lớn...