10 năm nữa, IoT sẽ làm con cái chúng ta thắc mắc tại sao bố mẹ lại phải gõ bàn phím?

IoT là cơ hội để Việt Nam nhảy vọt, doanh nhân Việt sẽ làm ra sản phẩm IoT để bán cho cả thế giới

'Cần chấp nhận mạo hiểm'

'Cần chấp nhận mạo hiểm'

Doanh nghiệp Việt tận dụng cơ hội chuyển đổi số bứt phá tăng trưởng

Doanh nghiệp Việt tận dụng cơ hội chuyển đổi số bứt phá tăng trưởng

Vietnam CEO Summit 2019: Khởi động chuyển đổi số trong các doanh nghiệp Việt Nam

Vietnam CEO Summit 2019: Khởi động chuyển đổi số trong các doanh nghiệp Việt Nam

Chuyển đổi số, cơ hội vượt lên của DN Việt

Chuyển đổi số, cơ hội vượt lên của DN Việt

Chính phủ, DN và cộng đồng công nghệ chung tay 'Chuyển đổi số vì một Việt Nam hùng cường'

Chính phủ, DN và cộng đồng công nghệ chung tay 'Chuyển đổi số vì một Việt Nam hùng cường'

Chiến lược dẫn đầu chuyển đổi số, cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam

Chiến lược dẫn đầu chuyển đổi số, cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam

Chuyển đổi số: Thách thức và hành động

Chuyển đổi số: Thách thức và hành động