Apple tung bản cập nhật lỗi cho MacBook Pro 2018

Apple tung bản cập nhật lỗi cho MacBook Pro 2018

Apple xin lỗi và thừa nhận MacBook Pro 2018 chạy ì ạch khi máy nóng

Apple xin lỗi và thừa nhận MacBook Pro 2018 chạy ì ạch khi máy nóng

Nhiều người trả lại MacBook Pro 2018 do hiệu năng không như quảng cáo

Nhiều người trả lại MacBook Pro 2018 do hiệu năng không như quảng cáo

Trả lại Macbook Pro vì không đúng như quảng cáo

Trả lại Macbook Pro vì không đúng như quảng cáo

Người dùng trả lại MacBook Pro 2018 vì không như quảng cáo

Người dùng trả lại MacBook Pro 2018 vì không như quảng cáo

Công nghệ 24h: iPhone 'IMEI đỏ' xuất hiện tại thị trường trong nước

Công nghệ 24h: iPhone 'IMEI đỏ' xuất hiện tại thị trường trong nước

MacBook Pro 2018 bản Core i9 bị nghi ngờ không có hiệu quả đột phá

MacBook Pro 2018 bản Core i9 bị nghi ngờ không có hiệu quả đột phá

MacBook Pro 2018 bị trả lại vì hiệu suất quá kém

MacBook Pro 2018 bị trả lại vì hiệu suất quá kém

MacBook Pro 2018 giá 6.000 USD gây thất vọng vì hiệu năng kém

MacBook Pro 2018 giá 6.000 USD gây thất vọng vì hiệu năng kém