'Thăm' chợ vũ khí ở Afghanistan

'Thăm' chợ vũ khí ở Afghanistan

Dường như đã trở thành hiển nhiên, nơi nào có chiến tranh, nơi đó sẽ xuất hiện thị trường chợ đen mua bán...