Bắt tay người Kurd và thỏa thuận 'cho không' chính phủ Syria

Bắt tay người Kurd và thỏa thuận 'cho không' chính phủ Syria

Damascus có nhiều lợi ích từ thỏa thuận với người Kurd, nhưng việc chính phủ Syria có ngăn được cuộc tấn...