Tỉnh Koh Kong (Campuchia) bác bỏ tin xây sân bay cho mục đích quân sự

Tỉnh Koh Kong (Campuchia) bác bỏ tin xây sân bay cho mục đích quân sự

Dự án Dara Sakor ở Campuchia - một 'kế hoạch trò chơi' khác của Trung Quốc?

Dự án Dara Sakor ở Campuchia - một 'kế hoạch trò chơi' khác của Trung Quốc?

Bí ẩn dự án xây sân bay của TQ ở Campuchia

Bí ẩn dự án xây sân bay của TQ ở Campuchia

Báo Mỹ lo sợ kế hoạch của Trung Quốc ở Campuchia

Báo Mỹ lo sợ kế hoạch của Trung Quốc ở Campuchia

Trung Quốc xây 'siêu sân bay' trong rừng rậm Campuchia dấy lên hàng loạt nghi ngờ

Trung Quốc xây 'siêu sân bay' trong rừng rậm Campuchia dấy lên hàng loạt nghi ngờ

Campuchia bác tin cho Trung Quốc dùng căn cứ hải quân Ream

Campuchia bác tin cho Trung Quốc dùng căn cứ hải quân Ream

Mỹ lo Trung Quốc hiện diện ở Campuchia để ảnh hưởng biển Đông

Campuchia mời PV khảo sát căn cứ hải quân Ream

Campuchia không cho phép Trung Quốc sử dụng căn cứ hải quân Ream

Thủ tướng Hun Sen bác tin Trung Quốc thuê cảng hải quân

Báo Mỹ: Campuchia ngầm cho Trung Quốc dùng căn cứ quân sự 30 năm, Mỹ cố thuyết phục Phnom Penh đổi ý

Campuchia nói báo Mỹ 'bịa đặt' chuyện Trung Quốc sử dụng căn cứ hải quân Ream

Campuchia bí mật ký thỏa thuận cho TQ dùng quân cảng trong 30 năm?

Campuchia đã ký thỏa thuận cho phép Trung Quốc sử dụng căn cứ hải quân trong 30 năm?

Mỹ tố TQ ký thỏa thuận mật dùng căn cứ hải quân Campuchia

Có gì bên trong khu nghỉ dưỡng Campuchia cho Trung Quốc thuê 99 năm mà Mỹ lo ngại?

Mỹ lo Trung Quốc biến khu nghỉ dưỡng tại Campuchia thành căn cứ quân sự