Sự giống nhau kỳ lạ giữa Man Utd hiện tại và Man Utd 30 năm trước

Sự giống nhau kỳ lạ giữa Man Utd hiện tại và Man Utd 30 năm trước

30 năm trước, Man Utd đã được xây dựng lại bởi Sir Alex Ferguson và có rất nhiều điểm tương đồng giữa thời...