Ông chủ Amazon Jeff Bezos cưới vợ chỉ sau 6 tháng quen biết nhưng hạnh phúc không ai bằng

Ông chủ Amazon Jeff Bezos cưới vợ chỉ sau 6 tháng quen biết nhưng hạnh phúc không ai bằng

CEO của Amazon chi 42 triệu USD làm đồng hồ 'siêu khủng'

CEO của Amazon chi 42 triệu USD làm đồng hồ 'siêu khủng'

Siêu đồng hồ 42 triệu USD của ông chủ Amazon

Siêu đồng hồ 42 triệu USD của ông chủ Amazon

Đồng hồ chạy liên tục 10.000 năm

Đồng hồ chạy liên tục 10.000 năm

Kinh ngạc đồng hồ chạy được 10.000 năm mà không cần con người

Kinh ngạc đồng hồ chạy được 10.000 năm mà không cần con người

Ông chủ Amazon chi 42 triệu USD xây dựng 'siêu đồng hồ' chạy trong 10.000 năm

Ông chủ Amazon chi 42 triệu USD xây dựng 'siêu đồng hồ' chạy trong 10.000 năm

Jeff Bezos đầu tư 42 triệu USD xây dựng đồng hồ 10.000 năm tuổi

Jeff Bezos đầu tư 42 triệu USD xây dựng đồng hồ 10.000 năm tuổi

Siêu đồng hồ 42 triệu USD của ông chủ Amazon

Siêu đồng hồ 42 triệu USD của ông chủ Amazon

Tỉ phú giàu nhất thế giới bỏ gần 1.000 tỉ đồng để xây dựng chiếc đồng hồ 100 thế kỷ

Tỉ phú giàu nhất thế giới bỏ gần 1.000 tỉ đồng để xây dựng chiếc đồng hồ 100 thế kỷ