Chuyện đó đây: Mất 8,8 triệu USD vì dụ dỗ vợ người

Chuyện đó đây: Mất 8,8 triệu USD vì dụ dỗ vợ người

Mất tới 8,8 triệu USD vì 'lỡ' tán tỉnh vợ người khác

Mất tới 8,8 triệu USD vì 'lỡ' tán tỉnh vợ người khác

Mất 8,8 triệu USD vì tán tỉnh vợ người khác

Mất 8,8 triệu USD vì tán tỉnh vợ người khác

Mất tới 8,8 triệu USD vì 'lỡ' tán tỉnh vợ người khác

Mất tới 8,8 triệu USD vì 'lỡ' tán tỉnh vợ người khác

Cái giá 200 tỷ cho người đàn ông lăng nhăng với vợ người khác

Cái giá 200 tỷ cho người đàn ông lăng nhăng với vợ người khác

Bị phạt hơn 200 tỷ vì lăng nhăng với vợ người khác

Bị phạt hơn 200 tỷ vì lăng nhăng với vợ người khác

Ngoại tình, bị buộc bồi thường 204 tỉ đồng

Ngoại tình, bị buộc bồi thường 204 tỉ đồng

Mỹ: Người đàn ông nhận án phạt hơn 200 tỷ vì tội ngoại tình

Mỹ: Người đàn ông nhận án phạt hơn 200 tỷ vì tội ngoại tình

Lĩnh án phạt 200 tỷ đồng vì ngoại tình với vợ người khác

Lĩnh án phạt 200 tỷ đồng vì ngoại tình với vợ người khác

Bị phạt 8,8 triệu đô la vì tội ngoại tình với phụ nữ có chồng

Bị phạt 8,8 triệu đô la vì tội ngoại tình với phụ nữ có chồng