Tầng lớp trung lưu có cứu được nền kinh tế Trung Quốc?

Tầng lớp trung lưu có cứu được nền kinh tế Trung Quốc?

Theo CNBC, bất chấp tăng trưởng kinh tế giảm tốc và chiến tranh thương mại với Mỹ, giới đầu tư vẫn đặt niềm...