Đưa tâm thức vào robot để con người bất tử?

Đưa tâm thức vào robot để con người bất tử?

Bản đồ thần kinh có thể nằm trong một máy tính lớn, điều khiển một robot giống hệt ta. Bạn sẽ cảm nhận được...