Chi tiết quá trình 'đón' em bé đầu tiên chào đời từ tử cung của người hiến đã mất

Chi tiết quá trình 'đón' em bé đầu tiên chào đời từ tử cung của người hiến đã mất

Bé gái đầu tiên sinh ra từ tử cung hiến tặng của người chết

Bé gái đầu tiên sinh ra từ tử cung hiến tặng của người chết

Cận cảnh em bé đầu tiên ra đời từ… tử cung người đã mất

Cận cảnh em bé đầu tiên ra đời từ… tử cung người đã mất

Em bé đầu tiên ra đời qua ghép tử cung từ người hiến đã chết

Em bé đầu tiên ra đời qua ghép tử cung từ người hiến đã chết

Hành trình bé gái đầu tiên chào đời từ tử cung người đã chết

Hành trình bé gái đầu tiên chào đời từ tử cung người đã chết

Em bé đầu tiên ra đời nhờ tử cung hiến tặng từ người đã chết

Em bé đầu tiên ra đời nhờ tử cung hiến tặng từ người đã chết

Đứa bé đầu tiên trên thế giới sinh ra từ tử cung người chết hiến tặng

Đứa bé đầu tiên trên thế giới sinh ra từ tử cung người chết hiến tặng

Em bé đầu tiên sinh từ tử cung hiến của người đã chết

Em bé đầu tiên sinh từ tử cung hiến của người đã chết

Hy vọng mới cho bố mẹ vô sinh: Em bé ra đời từ cấy ghép tử cung người đã chết

Hy vọng mới cho bố mẹ vô sinh: Em bé ra đời từ cấy ghép tử cung người đã chết