Đà Nẵng chuẩn bị tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn

Đà Nẵng chuẩn bị tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn

Du khách Pháp 'mở hàng' Di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn năm 2019

Du khách Pháp 'mở hàng' Di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn năm 2019

Khai hội Vu lan báo hiếu Ngũ Hành Sơn năm 2018

Khai hội Vu lan báo hiếu Ngũ Hành Sơn năm 2018

Khai mạc lễ hội Vu Lan báo hiếu - Ngũ Hành Sơn năm 2018

Khai mạc lễ hội Vu Lan báo hiếu - Ngũ Hành Sơn năm 2018

Độc đáo từ sự khác biệt

Độc đáo từ sự khác biệt

Dự kiến hơn 7.000 lượt khách tham gia Lễ hội Vu Lan báo hiếu-Ngũ Hành Sơn

Dự kiến hơn 7.000 lượt khách tham gia Lễ hội Vu Lan báo hiếu-Ngũ Hành Sơn

Đà Nẵng: Lễ hội Vu Lan báo hiếu - Ngũ Hành Sơn 2018 diễn ra từ 20 đến 21/8

Đà Nẵng: Lễ hội Vu Lan báo hiếu - Ngũ Hành Sơn 2018 diễn ra từ 20 đến 21/8

Đà Nẵng quyết mở lối ra biển cho danh thắng Ngũ Hành Sơn

Đà Nẵng quyết mở lối ra biển cho danh thắng Ngũ Hành Sơn

Đà Nẵng: Nhiều hoạt động độc đáo trong ngày khai hội Quán Thế Âm

Đà Nẵng: Nhiều hoạt động độc đáo trong ngày khai hội Quán Thế Âm