Du lịch thông minh thời công nghệ số

Du lịch thông minh thời công nghệ số

Không còn là những người lạ lẫm ở một thành phố mới, bởi giờ đây, mỗi du khách có một 'người đồng hành' tin...
Trung tâm Điều hành thông minh phác họa 'bức tranh số' của Đà Lạt

Trung tâm Điều hành thông minh phác họa 'bức tranh số' của Đà Lạt

Những hình ảnh ấn tượng tại Trung tâm điều hành thông minh Đà Lạt

Những hình ảnh ấn tượng tại Trung tâm điều hành thông minh Đà Lạt

Những hình ảnh ấn tượng tại Trung tâm điều hành thông minh Đà Lạt

Những hình ảnh ấn tượng tại Trung tâm điều hành thông minh Đà Lạt

Hãy gọi 19001067 nếu bạn gặp vấn đề khi du lịch Đà Lạt

Hãy gọi 19001067 nếu bạn gặp vấn đề khi du lịch Đà Lạt

Đà Lạt trực tuyến iGov Connect: Kết nối hiệu quả Người dân - Chính quyền

Đà Lạt trực tuyến iGov Connect: Kết nối hiệu quả Người dân - Chính quyền

Đà Lạt trở thành thành phố thông minh

Ra mắt Trung tâm điều hành thông minh Thành phố Đà Lạt

Dalat City - ứng dụng hỗ trợ tích cực du khách

Ứng dụng Dalat City cung cấp thông tin và tiện ích cho người dân và du khách