Iran lên án châu Âu không thực hiện cam kết theo thỏa thuận hạt nhân

Iran lên án châu Âu không thực hiện cam kết theo thỏa thuận hạt nhân

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Ali Dakar Salehi tuyên bố thỏa thuận không phải là đường một chiều và vì...