Petrovietnam tăng cường hợp tác với JCCP

Petrovietnam tăng cường hợp tác với JCCP

Ngày 2/10, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Lễ ký Biên bản ghi nhớ tăng...
Nhật Bản đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong cải thiện môi trường kinh doanh

Nhật Bản đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong cải thiện môi trường kinh doanh

Tìm lối đi cho công nghiệp hỗ trợ

Tìm lối đi cho công nghiệp hỗ trợ

Tăng cường năng lực sản xuất cho doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ

Tăng cường năng lực sản xuất cho doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ

VME 2019 mở ra cơ hội thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ

VME 2019 mở ra cơ hội thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ

Việt Nam - Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác về công nghệ năng lượng sạch

Việt Nam - Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác về công nghệ năng lượng sạch