Một doanh nghiệp Hàn Quốc muốn đầu tư 363 triệu USD vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Một doanh nghiệp Hàn Quốc muốn đầu tư 363 triệu USD vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Các doanh nghiệp Hoa Kỳ tới Đà Nẵng khảo sát, đầu tư vào lĩnh vực nào?

Các doanh nghiệp Hoa Kỳ tới Đà Nẵng khảo sát, đầu tư vào lĩnh vực nào?

Ðà Nẵng đa dạng các giải pháp thu hút đầu tư công nghệ cao

Ðà Nẵng đa dạng các giải pháp thu hút đầu tư công nghệ cao

Đà Nẵng xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ

Đà Nẵng xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ

Đà Nẵng ký ghi nhớ hợp tác với 3 công ty Hoa Kỳ

Đà Nẵng ký ghi nhớ hợp tác với 3 công ty Hoa Kỳ

Chủ tịch Đà Nẵng kêu gọi đầu tư tại Thung lũng Silicon, ký được 3 biên bản ghi nhớ hợp tác

Chủ tịch Đà Nẵng kêu gọi đầu tư tại Thung lũng Silicon, ký được 3 biên bản ghi nhớ hợp tác

Sang Thung lũng Silicon xúc tiến đầu tư, Đà Nẵng ký được 3 bản ghi nhớ hợp tác

Sang Thung lũng Silicon xúc tiến đầu tư, Đà Nẵng ký được 3 bản ghi nhớ hợp tác

Đà Nẵng tăng cường thu hút đầu tư từ Hoa Kỳ

Đà Nẵng tăng cường thu hút đầu tư từ Hoa Kỳ

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng sang Mỹ kêu gọi đầu tư

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng sang Mỹ kêu gọi đầu tư