'Trực tuyến hóa', người dân và nhà nước đều lợi

'Trực tuyến hóa', người dân và nhà nước đều lợi

Hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công quốc gia đang tích hợp thêm nhiều loại hình, đơn vị...
EVN nỗ lực vượt khó hoàn thành mục tiêu kế hoạch

EVN nỗ lực vượt khó hoàn thành mục tiêu kế hoạch

VNPT Pay miễn phí các giao dịch thanh toán trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

VNPT Pay miễn phí các giao dịch thanh toán trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Dịch vụ thanh toán nghĩa vụ tài chính điện tử là dịch vụ công thứ 2.700 trên cổng Dịch vụ công quốc gia

Dịch vụ thanh toán nghĩa vụ tài chính điện tử là dịch vụ công thứ 2.700 trên cổng Dịch vụ công quốc gia

Phát triển bền vững: Động lực từ kinh tế số

Phát triển bền vững: Động lực từ kinh tế số

Tiết kiệm gần 8.000 tỉ đồng/năm nhờ thực hiện dịch vụ công trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Tiết kiệm gần 8.000 tỉ đồng/năm nhờ thực hiện dịch vụ công trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Nhiều đơn vị nhận bằng khen về thanh toán dịch vụ công

Nhiều đơn vị nhận bằng khen về thanh toán dịch vụ công

Xây dựng Chính phủ điện tử: Cần quyết tâm lớn

Xây dựng Chính phủ điện tử: Cần quyết tâm lớn

Ngân hàng và trung gian thanh toán cam kết đồng hành cùng Cổng DVCQG

Ngân hàng và trung gian thanh toán cam kết đồng hành cùng Cổng DVCQG

EVN được biểu dương về triển khai dịch vụ điện trực tuyến

EVN được biểu dương về triển khai dịch vụ điện trực tuyến

Tích hợp đến dịch vụ công thứ 2.700 trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Tích hợp đến dịch vụ công thứ 2.700 trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Cổng Dịch vụ công quốc gia giúp tiết kiệm khoảng 8.000 tỷ đồng/năm

Cổng Dịch vụ công quốc gia giúp tiết kiệm khoảng 8.000 tỷ đồng/năm

Ngồi nhà làm thủ tục trực tuyến, tiết kiệm 8 nghìn tỷ đồng mỗi năm

Ngồi nhà làm thủ tục trực tuyến, tiết kiệm 8 nghìn tỷ đồng mỗi năm

Dịch vụ công trực tuyến thứ 2.700 có thể giúp giảm 6 triệu ngày lao động/năm

Dịch vụ công trực tuyến thứ 2.700 có thể giúp giảm 6 triệu ngày lao động/năm

Sơ kết 1 năm vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia

Sơ kết 1 năm vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia

Quyết tâm đẩy nhanh tiến độ phục vụ người dân tốt hơn

Quyết tâm đẩy nhanh tiến độ phục vụ người dân tốt hơn

Cổng Dịch vụ công Quốc gia giúp tiết kiệm 8.000 tỷ đồng/năm

Cổng Dịch vụ công Quốc gia giúp tiết kiệm 8.000 tỷ đồng/năm

Cổng Dịch vụ công quốc gia: Tiết kiệm gần 8.000 tỷ đồng/năm

Cổng Dịch vụ công quốc gia: Tiết kiệm gần 8.000 tỷ đồng/năm

Đẩy mạnh 'số hóa' nhưng không được ảnh hưởng đến quyền riêng tư của người dân

Đẩy mạnh 'số hóa' nhưng không được ảnh hưởng đến quyền riêng tư của người dân

Sơ kết 1 năm vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia

Sơ kết 1 năm vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia

Công bố dịch vụ công thứ 2.700 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Công bố dịch vụ công thứ 2.700 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

EVN: 10 thành tựu nổi bật trong một thập kỷ

EVN: 10 thành tựu nổi bật trong một thập kỷ

Cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia

Cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia

Các dịch vụ điện chiếm trên 77% yêu cầu trên Cổng DVCQG

Các dịch vụ điện chiếm trên 77% yêu cầu trên Cổng DVCQG

EVN: Gần 2 triệu hồ sơ, yêu cầu được thực hiện qua Cổng dịch vụ công Quốc gia

EVN: Gần 2 triệu hồ sơ, yêu cầu được thực hiện qua Cổng dịch vụ công Quốc gia

Bài 2: Phục vụ nhân dân hiệu quả là mục tiêu cải cách

Bài 2: Phục vụ nhân dân hiệu quả là mục tiêu cải cách

Phát huy hiệu quả dịch vụ công quốc gia

Phát huy hiệu quả dịch vụ công quốc gia

Liên thông TTHC: 'Chấm dứt việc người chết đi bầu trưởng thôn'

Liên thông TTHC: 'Chấm dứt việc người chết đi bầu trưởng thôn'

Bộ Công Thương: Đơn vị đi đầu trong kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia

Bộ Công Thương: Đơn vị đi đầu trong kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia

295 thủ tục hành chính cấp Trung ương của Bộ Công Thương được triển khai dịch vụ công trực tuyến

295 thủ tục hành chính cấp Trung ương của Bộ Công Thương được triển khai dịch vụ công trực tuyến

Cổng DVCQG sắp thêm giải pháp xác thực bằng chữ ký số trên di động

Cổng DVCQG sắp thêm giải pháp xác thực bằng chữ ký số trên di động

10 năm cấp mã số thuế doanh nghiệp giảm từ 30 ngày còn 3 ngày

10 năm cấp mã số thuế doanh nghiệp giảm từ 30 ngày còn 3 ngày

Hoa Kỳ - Việt Nam hợp tác tăng cường năng lực chính phủ điện tử

Hoa Kỳ - Việt Nam hợp tác tăng cường năng lực chính phủ điện tử

Tập trung tuyên truyền lợi ích Cổng dịch vụ công quốc gia

Tập trung tuyên truyền lợi ích Cổng dịch vụ công quốc gia

Hà Tĩnh: Số hóa dịch vụ điện- Khi công nghệ thay sức con người

Hà Tĩnh: Số hóa dịch vụ điện- Khi công nghệ thay sức con người

Đưa dịch vụ điện lên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Đưa dịch vụ điện lên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Dịch vụ công quốc gia: Kênh hữu hiệu nhất 'hiện đại hóa' thủ tục hành chính

Dịch vụ công quốc gia: Kênh hữu hiệu nhất 'hiện đại hóa' thủ tục hành chính

VietinBank tiên phong trong thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

VietinBank tiên phong trong thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

BHXH Việt Nam tích hợp 15 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

BHXH Việt Nam tích hợp 15 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Bước tiến mới trong cải cách thủ tục BHXH

Bước tiến mới trong cải cách thủ tục BHXH

PHÁT HUY HIỆU QUẢ CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

PHÁT HUY HIỆU QUẢ CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

Tổ công tác kiểm tra 7 tỉnh về xây dựng Chính phủ điện tử

Tổ công tác kiểm tra 7 tỉnh về xây dựng Chính phủ điện tử

Thí điểm cấp phép xây dựng trực tuyến cho nhà ở riêng lẻ

Thí điểm cấp phép xây dựng trực tuyến cho nhà ở riêng lẻ

Giấy phép xây dựng sẽ được cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Giấy phép xây dựng sẽ được cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia