Ổn định sản xuất và đời sống nhân dân sau bão, lũ

Ổn định sản xuất và đời sống nhân dân sau bão, lũ

Ngày 23-11, UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo ngành nông nghiệp chủ trì, phối hợp các ngành, UBND các huyện khẩn...
Nam Trung bộ - Tây Nguyên: Bám sát thời tiết, tránh sạ nhiều lần

Nam Trung bộ - Tây Nguyên: Bám sát thời tiết, tránh sạ nhiều lần

Sẵn sàng các phương án ứng phó khi bão số 7 vào bờ

Không lo hạn hán, thiếu nước vụ Hè Thu, vụ Mùa ở Đông Nam bộ

Không lo hạn hán, thiếu nước vụ Hè Thu, vụ Mùa ở Đông Nam bộ

Cần quản lý và sử dụng chặt chẽ nguồn nước trong vụ hè thu

Cần quản lý và sử dụng chặt chẽ nguồn nước trong vụ hè thu

Khô hạn cùng mưa lụt khó lường

Khô hạn cùng mưa lụt khó lường

Hơn 515 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương bị hạn hán, xâm mặn

Hơn 515 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương bị hạn hán, xâm mặn

Cần 515 tỷ đồng hỗ trợ gấp để khắc phục hạn mặn

Cần 515 tỷ đồng hỗ trợ gấp để khắc phục hạn mặn

Cảnh báo tiếp tục khô hạn ở Đông Nam bộ

Cảnh báo tiếp tục khô hạn ở Đông Nam bộ

Đề phòng hạn hán, thiếu nước vào cao điểm mùa khô ở Đông Nam Bộ

Đề phòng hạn hán, thiếu nước vào cao điểm mùa khô ở Đông Nam Bộ

Hệ thống thủy lợi lưu vực sông Sài Gòn đảm bảo cung cấp đủ nước tưới

Hệ thống thủy lợi lưu vực sông Sài Gòn đảm bảo cung cấp đủ nước tưới

Giải pháp đảm bảo nước tưới cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên

Giải pháp đảm bảo nước tưới cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên

Miền Đông đủ nước, miền Tây lo thiếu

Miền Đông đủ nước, miền Tây lo thiếu

Không lo thiếu nước lưu vực dòng chính sông Đồng Nai

Không lo thiếu nước lưu vực dòng chính sông Đồng Nai

Hạn hán, xâm nhập mặn đe dọa nhiều địa phương trên cả nước

Hạn hán, xâm nhập mặn đe dọa nhiều địa phương trên cả nước

Miền Trung khát khô

Miền Trung khát khô

Hai tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị dồn sức chống hạn

Hai tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị dồn sức chống hạn

Mực nước nhiều hồ chứa ở Trung Bộ, Tây Nguyên giảm mạnh

Dừng sản xuất 24.958 ha lúa do thiếu nước

Dừng sản xuất 24.958 ha lúa do thiếu nước