Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ năm 2021

Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ năm 2021

Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) luôn chủ động cải cách hành chính trên tất cả các mặt công tác. Triển khai...
Công đoàn Cục DTNN khu vực Thái Bình với 4 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Công đoàn Cục DTNN khu vực Thái Bình với 4 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Đẩy mạnh thực hiện đấu thầu qua mạng, tăng tính cạnh tranh, công khai, minh bạch

Đẩy mạnh thực hiện đấu thầu qua mạng, tăng tính cạnh tranh, công khai, minh bạch

Tổng cục Dự trữ Nhà nước luôn thực hiện đúng quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Tổng cục Dự trữ Nhà nước luôn thực hiện đúng quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Không để xảy ra tình trạng lộ lọt bí mật nhà nước lĩnh vực Dự trữ quốc gia

Không để xảy ra tình trạng lộ lọt bí mật nhà nước lĩnh vực Dự trữ quốc gia

Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Thực hiện nghiêm, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Thực hiện nghiêm, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Nhân sự lãnh đạo mới Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp

Nhân sự lãnh đạo mới Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp

Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua các công cụ số hóa

Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua các công cụ số hóa

Bộ Tài chính bổ nhiệm thêm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Bộ Tài chính bổ nhiệm thêm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Hoàn thành xuất cấp hơn 2.489 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang

Hoàn thành xuất cấp hơn 2.489 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang

Bảo đảm minh bạch trong đấu thầu mua gạo dự trữ quốc gia

Bảo đảm minh bạch trong đấu thầu mua gạo dự trữ quốc gia

Đảm bảo công khai, minh bạch trong đấu thầu mua gạo dự trữ quốc gia

Đảm bảo công khai, minh bạch trong đấu thầu mua gạo dự trữ quốc gia

Điểm uy tín - một trong những tiêu chí quan trọng khi đánh giá lựa chọn nhà thầu mua gạo DTQG

Điểm uy tín - một trong những tiêu chí quan trọng khi đánh giá lựa chọn nhà thầu mua gạo DTQG

Chấm điểm uy tín nhà thầu trong đấu thầu mua gạo dự trữ quốc gia: Đảm bảo công bằng, tăng tính cạnh tranh

Chấm điểm uy tín nhà thầu trong đấu thầu mua gạo dự trữ quốc gia: Đảm bảo công bằng, tăng tính cạnh tranh

Hoàn thành 100% kế hoạch xuất hỗ trợ gạo DTQG cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán 2021

Hoàn thành 100% kế hoạch xuất hỗ trợ gạo DTQG cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán 2021

Nhân thêm những phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn mới

Nhân thêm những phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn mới

Hoàn thành xuất cấp gạo Dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương dịp Tết nguyên đán

Hoàn thành xuất cấp gạo Dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương dịp Tết nguyên đán

Mang xuân ấm đến mọi nhà

Mang xuân ấm đến mọi nhà

Khẩn trương xuất cấp gạo kịp thời hỗ trợ người dân dịp Tết Nguyên đán

Khẩn trương xuất cấp gạo kịp thời hỗ trợ người dân dịp Tết Nguyên đán

Khẩn trương xuất cấp gạo dự trữ quốc gia để các hộ dân khó khăn được 'đỏ lửa' trong dịp Tết

Khẩn trương xuất cấp gạo dự trữ quốc gia để các hộ dân khó khăn được 'đỏ lửa' trong dịp Tết

Xuất cấp gạo kịp thời hỗ trợ người dân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Xuất cấp gạo kịp thời hỗ trợ người dân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Khẩn trương xuất hỗ trợ hơn 12.416 tấn gạo dự trữ quốc gia cho người dân

Khẩn trương xuất hỗ trợ hơn 12.416 tấn gạo dự trữ quốc gia cho người dân

Khẩn trương xuất cấp gạo hỗ trợ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Khẩn trương xuất cấp gạo hỗ trợ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Xuất cấp gạo dự trữ để bếp người nghèo được 'đỏ lửa' dịp Tết Tân Sửu

Xuất cấp gạo dự trữ để bếp người nghèo được 'đỏ lửa' dịp Tết Tân Sửu

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản, hàng dự trữ quốc gia

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản, hàng dự trữ quốc gia

'Chấm điểm' doanh nghiệp đấu thầu cấp gạo dự trữ quốc gia

'Chấm điểm' doanh nghiệp đấu thầu cấp gạo dự trữ quốc gia

Cục Dự trữ Bình Trị Thiên triển khai mục tiêu kép trong năm 2021

Cục Dự trữ Bình Trị Thiên triển khai mục tiêu kép trong năm 2021

Xuất cấp 132.100 tấn gạo dự trữ hỗ trợ nhân dân trong năm 2020

Xuất cấp 132.100 tấn gạo dự trữ hỗ trợ nhân dân trong năm 2020

Hàng dự trữ quốc gia được xuất cấp kịp thời, đúng đối tượng

Hàng dự trữ quốc gia được xuất cấp kịp thời, đúng đối tượng

Xuất cấp 132.100 tấn gạo dự trữ hỗ trợ nhân dân trong năm 2020

Xuất cấp 132.100 tấn gạo dự trữ hỗ trợ nhân dân trong năm 2020

Sẵn sàng xuất cấp gạo dự trữ để hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên Đán 2021

Sẵn sàng xuất cấp gạo dự trữ để hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên Đán 2021

Chủ động triển khai hiệu quả nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm

Chủ động triển khai hiệu quả nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm

Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Triển khai hiệu quả nhiều giải pháp, nâng cao chất lượng các mặt công tác

Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Triển khai hiệu quả nhiều giải pháp, nâng cao chất lượng các mặt công tác

Người thủ kho có nhiều sáng kiến của ngành dự trữ

Người thủ kho có nhiều sáng kiến của ngành dự trữ

Xây dựng chính sách pháp luật về dự trữ quốc gia: Kịp thời, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thực tế

Xây dựng chính sách pháp luật về dự trữ quốc gia: Kịp thời, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thực tế

Nữ thủ kho ngành Dự trữ Nhà nước có nhiều sáng kiến

Nữ thủ kho ngành Dự trữ Nhà nước có nhiều sáng kiến

Xuất cấp hàng dự trữ hỗ trợ Lào, Cuba: Thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam và các nước

Xuất cấp hàng dự trữ hỗ trợ Lào, Cuba: Thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam và các nước

Xuất cấp 1000 tấn gạo dự trữ hỗ trợ nhân dân Lào khắc phục hậu quả thiên tai

Xuất cấp 1000 tấn gạo dự trữ hỗ trợ nhân dân Lào khắc phục hậu quả thiên tai

Giữ mãi màu xanh nơi địa đầu Tổ quốc

Giữ mãi màu xanh nơi địa đầu Tổ quốc

Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Cấp hơn 863 tấn gạo cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn ở Đắk Lắk

Cấp hơn 863 tấn gạo cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn ở Đắk Lắk

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xuất cấp hàng dự trữ quốc gia

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xuất cấp hàng dự trữ quốc gia

Sử dụng hiệu quả nguồn lực dự trữ quốc gia

Sử dụng hiệu quả nguồn lực dự trữ quốc gia

Hoàn thành xuất cấp gạo, trang thiết bị hỗ trợ các tỉnh bị ảnh hưởng lũ lụt

Hoàn thành xuất cấp gạo, trang thiết bị hỗ trợ các tỉnh bị ảnh hưởng lũ lụt