Triển lãm Quốc tế về Quốc phòng - An ninh

Triển lãm Quốc tế về Quốc phòng - An ninh

Triển lãm, hội thảo quốc tế về quốc phòng, an ninh sẽ diễn ra tại Hà Nội

Triển lãm, hội thảo quốc tế về quốc phòng, an ninh sẽ diễn ra tại Hà Nội

200 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế về quốc phòng và an ninh

200 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế về quốc phòng và an ninh

Nhiều vũ khí quân sự và trang thiết bị hiện đại sẽ xuất hiện tại Triển lãm Quốc phòng và An ninh lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

Nhiều vũ khí quân sự và trang thiết bị hiện đại sẽ xuất hiện tại Triển lãm Quốc phòng và An ninh lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

Nhiều thiết bị, vũ khí hiện đại của Nga, Mỹ sẽ cùng xuất hiện tại DSE Vietnam 2019

Nhiều thiết bị, vũ khí hiện đại của Nga, Mỹ sẽ cùng xuất hiện tại DSE Vietnam 2019

Hơn 200 thương hiệu quốc phòng, an ninh tham gia DSE Vietnam 2019

Hơn 200 thương hiệu quốc phòng, an ninh tham gia DSE Vietnam 2019

Triển lãm và hội thảo quốc tế về quốc phòng, an ninh tại Việt Nam 2019

Triển lãm và hội thảo quốc tế về quốc phòng, an ninh tại Việt Nam 2019

Nhiều tập đoàn lớn thế giới quảng bá thiết bị, phương tiện chiến đấu tại Việt Nam

Nhiều tập đoàn lớn thế giới quảng bá thiết bị, phương tiện chiến đấu tại Việt Nam