Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai 2020

Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai 2020

Nghị quyết 64/200 ngày 21/12/2009 của Đại hội đồng Liên hợp quốc quyết định lấy ngày 13/10 hàng năm để kỷ...

Ngày Quốc tế Giảm nhẹ thiên tai: Tập trung cứu người, giảm thiệt hại kinh tế

Ông Trần Hồng Thái được bầu làm Phó Chủ tịch Hiệp hội khí tượng châu Á

Ông Trần Hồng Thái được bầu làm Phó Chủ tịch Hiệp hội khí tượng châu Á

Kinh nghiệm quản lý rủi ro thiên tai để phát triển bền vững từ Vương quốc Bỉ

Kinh nghiệm quản lý rủi ro thiên tai để phát triển bền vững từ Vương quốc Bỉ

Dự án hơn 32 tỉ của ChildFund Việt Nam giúp thay đổi cuộc sống 1.400 hộ dân Cao Bằng

Dự án hơn 32 tỉ của ChildFund Việt Nam giúp thay đổi cuộc sống 1.400 hộ dân Cao Bằng

Cải thiện đời sống 1.400 hộ dân tộc thiểu số

Cải thiện đời sống 1.400 hộ dân tộc thiểu số

Microchip công bố dòng sản phẩm trung tâm dữ liệu mở rộng