HÌNH ẢNH HỘI THẢO 'GIẢI PHÁP VỀ CHÍNH SÁCH ĐỂ KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ VÀ QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI' CỦA ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

HÌNH ẢNH HỘI THẢO 'GIẢI PHÁP VỀ CHÍNH SÁCH ĐỂ KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ VÀ QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI' CỦA ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

Ngày 16/10, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, dưới sự điều hành của Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội...
NHỮNG GIẢI PHÁP VỀ CHÍNH SÁCH ĐỂ KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ QUỸ BẢO HIÊM Y TẾ

NHỮNG GIẢI PHÁP VỀ CHÍNH SÁCH ĐỂ KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ QUỸ BẢO HIÊM Y TẾ

Đào tạo thanh toán khám chữa bệnh BHYT theo định suất và DRG

Đào tạo thanh toán khám chữa bệnh BHYT theo định suất và DRG

Thay đổi phương thức thanh toán: Kiểm soát hiệu quả chi phí bảo hiểm y tế

Thay đổi phương thức thanh toán: Kiểm soát hiệu quả chi phí bảo hiểm y tế

Quảng Ninh thí điểm thanh toán BHYT theo định suất và nhóm bệnh DRG

Quảng Ninh thí điểm thanh toán BHYT theo định suất và nhóm bệnh DRG

Những hoạt động nổi bật của lĩnh vực BHXH, BHYT trong tháng 9/2020

Những hoạt động nổi bật của lĩnh vực BHXH, BHYT trong tháng 9/2020

Đẩy mạnh đổi mới phương thức thanh toán bảo hiểm y tế

Đào tạo phương thức thanh toán khám bệnh BHYT theo định suất và theo nhóm chẩn đoán

Yên Bái: 1 trong 5 tỉnh triển khai thanh toán bảo hiểm y tế theo định suất

Thí điểm thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo định suất và DRG tại 5 tỉnh, thành phố

Quảng Nam: Tái diễn tình trạng ki-ốt, container xây dựng trái phép liên quan kinh doanh bất động sản

Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế ngành BHXH: Nỗ lực đổi mới, hội nhập và phát triển

Siêu thị Bất động sản lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam