'Ngày ấy mình đã yêu' thắng lớn tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc

'Ngày ấy mình đã yêu' thắng lớn tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc

Ngày ấy mình đã yêu lập 'hat-trick' tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38

Ngày ấy mình đã yêu lập 'hat-trick' tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38

'Ngày ấy mình đã yêu' thắng lớn ở Liên hoan Truyền hình toàn quốc

'Ngày ấy mình đã yêu' thắng lớn ở Liên hoan Truyền hình toàn quốc

'Ngày ấy mình đã yêu' thắng lớn tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38

'Ngày ấy mình đã yêu' thắng lớn tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38

Phim của Bảo Thanh, 'Mr Cần Trô' Xuân Nghị trúng đậm

Phim của Bảo Thanh, 'Mr Cần Trô' Xuân Nghị trúng đậm

'Ngày ấy mình đã yêu' thắng lớn tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38

'Ngày ấy mình đã yêu' thắng lớn tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38

'Ngày ấy mình đã yêu' của Nhã Phương - Nhan Phúc Vinh thắng 3 giải lớn tại LHP truyền hình toàn quốc 2018

'Ngày ấy mình đã yêu' của Nhã Phương - Nhan Phúc Vinh thắng 3 giải lớn tại LHP truyền hình toàn quốc 2018