Bao nhiêu cán bộ, đại biểu dân cử có công ty 'sân sau', 'chống lưng' cho doanh nghiệp?

Bao nhiêu cán bộ, đại biểu dân cử có công ty 'sân sau', 'chống lưng' cho doanh nghiệp?

Tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tội phạm

Tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tội phạm

'Tham nhũng vặt' làm nóng nghị trường Quốc hội

'Tham nhũng vặt' làm nóng nghị trường Quốc hội

Chưa có giải pháp hữu hiệu để phòng, chống 'nhóm lợi ích', 'doanh nghiệp sân sau'

Chưa có giải pháp hữu hiệu để phòng, chống 'nhóm lợi ích', 'doanh nghiệp sân sau'

Cần sớm thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

Cần sớm thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

Tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong khu vực hành chính công gây bức xúc cho người dân, doanh nghiệp

Tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong khu vực hành chính công gây bức xúc cho người dân, doanh nghiệp

Kiểm toán kiến nghị xử lý tài chính gần 100.000 tỷ đồng nhưng chỉ chuyển 4 vụ việc sang cơ quan điều tra

Kiểm toán kiến nghị xử lý tài chính gần 100.000 tỷ đồng nhưng chỉ chuyển 4 vụ việc sang cơ quan điều tra

Nhận diện tham nhũng dưới hình thức nhóm lợi ích, doanh nghiệp sân sau

Nhận diện tham nhũng dưới hình thức nhóm lợi ích, doanh nghiệp sân sau

Đề nghị chấn chỉnh tình trạng đi nước ngoài chủ yếu để du lịch

Đề nghị chấn chỉnh tình trạng đi nước ngoài chủ yếu để du lịch

Đại biểu Quốc hội: Lợi ích nhóm, công ty gia đình ngày càng lộ diện

Đại biểu Quốc hội: Lợi ích nhóm, công ty gia đình ngày càng lộ diện

Tổng Thanh tra Chính phủ: Tham nhũng vẫn phức tạp!

Tổng Thanh tra Chính phủ: Tham nhũng vẫn phức tạp!