Long An nỗ lực đối phó hạn, mặn

Long An nỗ lực đối phó hạn, mặn

Tình trạng hạn, xâm nhập mặn gay gắt đang làm cho cuộc sống hàng nghìn hộ gia đình ở tỉnh Long An đảo lộn....