Đà Nẵng tổng kết 12 năm thực hiện pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng

Đà Nẵng tổng kết 12 năm thực hiện pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng

Sáng 5-11, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tổng kết 12 năm thực hiện pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng...