Hà Tĩnh: Cách chức Giám đốc TT Văn Hóa vì đánh nữ nhân viên nhập viện

Hà Tĩnh: Cách chức Giám đốc TT Văn Hóa vì đánh nữ nhân viên nhập viện

Giám đốc trung tâm văn hóa bị cách chức vì đánh nhân viên

Giám đốc trung tâm văn hóa bị cách chức vì đánh nhân viên

Đánh nữ nhân viên nhập viện, Giám đốc Trung tâm văn hóa bị cách chức

Đánh nữ nhân viên nhập viện, Giám đốc Trung tâm văn hóa bị cách chức

Đánh nữ nhân viên, Giám đốc trung tâm văn hóa mất chức

Đánh nữ nhân viên, Giám đốc trung tâm văn hóa mất chức

Cách chức Giám đốc Trung tâm VH-TT-TT&DL thị xã Hồng Lĩnh

Cách chức Giám đốc Trung tâm VH-TT-TT&DL thị xã Hồng Lĩnh

Hà Tĩnh: Đánh nhân viên, một giám đốc bị tạm đình chỉ công tác

Hà Tĩnh: Đánh nhân viên, một giám đốc bị tạm đình chỉ công tác