Khi sự thật thà của ông chủ Dekko bị thử thách

Khi sự thật thà của ông chủ Dekko bị thử thách

Giảm chất lượng để hạ giá thành, tăng tính cạnh tranh hay kiên định với sự thật thà và giữ vững chất lượng...