Quảng Ninh đa dạng các hình thức đối thoại với doanh nghiệp

Quảng Ninh đa dạng các hình thức đối thoại với doanh nghiệp

PCI - DDCI: Cặp đôi phục vụ doanh nghiệp

PCI - DDCI: Cặp đôi phục vụ doanh nghiệp

Phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp

Phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp

Đừng biến hội nghị xúc tiến đầu tư thành lễ hội

Đừng biến hội nghị xúc tiến đầu tư thành lễ hội

Hà Nội triển khai nhiều mô hình mới, sáng tạo trong cải cách hành chính

Hà Nội triển khai nhiều mô hình mới, sáng tạo trong cải cách hành chính

Quảng Ninh vào cuộc đua DDCI

Quảng Ninh vào cuộc đua DDCI

Quảng Ninh đứng đầu chỉ số PCI năm 2017

Quảng Ninh đứng đầu chỉ số PCI năm 2017

Quảng Ninh lần đầu tiên đoạt ngôi 'quán quân' PCI

Quảng Ninh lần đầu tiên đoạt ngôi 'quán quân' PCI

Kết quả PCI 2017: Quảng Ninh lần đầu 'vô địch', Đà Nẵng về nhì

Kết quả PCI 2017: Quảng Ninh lần đầu 'vô địch', Đà Nẵng về nhì

Quảng Ninh: Chính quyền phục vụ doanh nghiệp và người dân

Quảng Ninh: Chính quyền phục vụ doanh nghiệp và người dân

Cách làm sáng tạo, tác động tích cực

Cách làm sáng tạo, tác động tích cực

Quảng Ninh: Công bố danh sách các địa phương đứng đầu bảng xếp hạng DDCI

Quảng Ninh: Công bố danh sách các địa phương đứng đầu bảng xếp hạng DDCI

Quảng Ninh: Xây dựng chính quyền năng động và phục vụ

Quảng Ninh: Xây dựng chính quyền năng động và phục vụ

Sáng kiến táo bạo: Lập fanpage chấm điểm phục vụ của các sở, ngành

Sáng kiến táo bạo: Lập fanpage chấm điểm phục vụ của các sở, ngành

Mở fanpage chấm điểm chất lượng các sở, ngành

Mở fanpage chấm điểm chất lượng các sở, ngành

Quảng Ninh: Thành phố mỏ Cẩm Phả đứng đầu bảng xếp hạng DDCI năm 2017

Quảng Ninh: Thành phố mỏ Cẩm Phả đứng đầu bảng xếp hạng DDCI năm 2017

Quảng Ninh công bố chỉ số cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương năm 2017

Quảng Ninh công bố chỉ số cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương năm 2017

Đo sự ủng hộ chính quyền qua mạng xã hội: Khi Quảng Ninh táo bạo

Đo sự ủng hộ chính quyền qua mạng xã hội: Khi Quảng Ninh táo bạo

Đánh giá năng lực cạnh tranh Quảng Ninh 2017: Ghi nhận những 'ngôi sao đang lên'

Đánh giá năng lực cạnh tranh Quảng Ninh 2017: Ghi nhận những 'ngôi sao đang lên'

Quảng Ninh công bố chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh địa phương 2017

Quảng Ninh công bố chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh địa phương 2017

Đo 'yêu ghét' bằng Facebook, lấy fanpage chấm sở, ngành

Đo 'yêu ghét' bằng Facebook, lấy fanpage chấm sở, ngành

TP.Cẩm Phả dẫn đầu Quảng Ninh về chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh

TP.Cẩm Phả dẫn đầu Quảng Ninh về chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh

Quảng Ninh: Những điểm sáng nổi trội về chỉ số cạnh tranh cấp Sở, ban ngành địa phương

Quảng Ninh: Những điểm sáng nổi trội về chỉ số cạnh tranh cấp Sở, ban ngành địa phương

DDCI và sự cầu thị của Chính quyền Quảng Ninh qua sáng kiến SNA

DDCI và sự cầu thị của Chính quyền Quảng Ninh qua sáng kiến SNA

Quảng Ninh sẽ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh sở, ban, ngành, địa phương

Quảng Ninh sẽ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh sở, ban, ngành, địa phương

Quảng Ninh giám sát chất lượng dịch vụ hành chính

Bộ chỉ số DDCI Quảng Ninh: Công cụ để chính quyền hiểu doanh nghiệp

Bộ chỉ số DDCI Quảng Ninh: Công cụ để chính quyền hiểu doanh nghiệp