Hàng loạt những vướng mắc trong các dự án thua lỗ của Bộ Công Thương

Hàng loạt những vướng mắc trong các dự án thua lỗ của Bộ Công Thương

Theo báo cáo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tính đến nay 12 dự án yếu kém, thua lỗ của...
Tập trung gỡ vướng các dự án kém hiệu quả ngành Công Thương

Tập trung gỡ vướng các dự án kém hiệu quả ngành Công Thương

Ba năm bớt một dự án yếu kém

Ba năm bớt một dự án yếu kém

Có thể sẽ khởi kiện tổng thầu 3/12 dự án của ngành Công Thương

Có thể sẽ khởi kiện tổng thầu 3/12 dự án của ngành Công Thương

Khởi kiện các tranh chấp hợp đồng EPC vào năm 2020

Khởi kiện các tranh chấp hợp đồng EPC vào năm 2020

12 dự án thua lỗ: Sẽ khởi kiện nhà thầu vào năm 2020

12 dự án thua lỗ: Sẽ khởi kiện nhà thầu vào năm 2020

Đưa nhà máy DAP 1-Hải Phòng ra khỏi danh sách 12 dự án yếu kém

Đưa nhà máy DAP 1-Hải Phòng ra khỏi danh sách 12 dự án yếu kém

Gỡ vướng các dự án yếu kém ngành công thương bằng cơ chế trọng tài

Gỡ vướng các dự án yếu kém ngành công thương bằng cơ chế trọng tài

Hàng loạt dự án ngàn tỷ thua lỗ: Xem xét khởi kiện tổng thầu

Hàng loạt dự án ngàn tỷ thua lỗ: Xem xét khởi kiện tổng thầu

Gỡ vướng ba nhóm vấn đề tại các dự án yếu kém ngành công thương

Gỡ vướng ba nhóm vấn đề tại các dự án yếu kém ngành công thương