Editors' Choice Awards 2020: Dali Rubicon 6C – Loa hi-end không dây của năm

Editors' Choice Awards 2020: Dali Rubicon 6C – Loa hi-end không dây của năm

Dali Rubicon 6C thuyết phục ban biên tập Nghe Nhìn Việt Nam ở độ tuyến tính và chi tiết dải cao cực tốt,...