Trượt đợt 1 vẫn có cơ hội vào đại học

Trượt đợt 1 vẫn có cơ hội vào đại học

Nhiều trường đại học phía Bắc tuyển nguyện vọng bổ sung

Nhiều trường đại học phía Bắc tuyển nguyện vọng bổ sung

Đầy đủ nhất điểm chuẩn trúng tuyển vào các học viện, trường Quân đội năm 2019

Đầy đủ nhất điểm chuẩn trúng tuyển vào các học viện, trường Quân đội năm 2019

Điểm chuẩn các trường khối ngành kinh tế khoảng từ 22 điểm trở lên

Điểm chuẩn các trường khối ngành kinh tế khoảng từ 22 điểm trở lên

Điểm chuẩn năm 2019 của Đại học Ngoại thương

Điểm chuẩn năm 2019 của Đại học Ngoại thương

Điểm chuẩn năm 2019 của Đại học Ngoại thương

Điểm chuẩn năm 2019 của Đại học Ngoại thương

Điểm chuẩn Đại học Thương mại năm 2019 chính xác nhất

Điểm chuẩn Đại học Thương mại năm 2019 chính xác nhất

Điểm chuẩn năm 2019 của Học viện Khoa học quân sự

Điểm chuẩn năm 2019 của Học viện Khoa học quân sự

Điểm chuẩn trường đại học Thương Mại năm 2019 chính xác nhất

Điểm chuẩn trường đại học Thương Mại năm 2019 chính xác nhất

Điểm sàn các trường Quân đội năm 2019: Thấp nhất là 15 điểm

Điểm sàn các trường Quân đội năm 2019: Thấp nhất là 15 điểm

Khắc nghiệt tỷ lệ 1 'chọi' 100 và những điều lưu ý khi xét tuyển vào trường quân đội

Khắc nghiệt tỷ lệ 1 'chọi' 100 và những điều lưu ý khi xét tuyển vào trường quân đội

Điểm sàn xét tuyển 17 trường đại học quân đội từ 15 đến 23

Điểm sàn xét tuyển 17 trường đại học quân đội từ 15 đến 23

Chi tiết điểm xét tuyển vào 17 trường quân đội

Chi tiết điểm xét tuyển vào 17 trường quân đội

ĐH Công nghiệp Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2019

ĐH Công nghiệp Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2019

Công bố ngưỡng điểm xét tuyển tại một số trường đại học

Công bố ngưỡng điểm xét tuyển tại một số trường đại học

ĐH Ngoại thương nhận hồ sơ xét tuyển từ 17 điểm

ĐH Ngoại thương nhận hồ sơ xét tuyển từ 17 điểm