Cho ý kiến về dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Cho ý kiến về dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Tại sao không quy định trần học phí, tuổi hiệu trưởng?

Tại sao không quy định trần học phí, tuổi hiệu trưởng?

Ủy ban vh, gd, tn, tn & nđ thảo luận về dự thảo Báo cáo Kết quả hoạt động

Ủy ban vh, gd, tn, tn & nđ thảo luận về dự thảo Báo cáo Kết quả hoạt động

Cho ý kiến về dự thảo Báo cáo thẩm tra dự án Luật Giáo dục (sửa đổi)

Cho ý kiến về dự thảo Báo cáo thẩm tra dự án Luật Giáo dục (sửa đổi)

Đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

Đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

Tự chủ ĐH: Bao giờ cho hết vừa làm vừa 'lo'?

Tự chủ ĐH: Bao giờ cho hết vừa làm vừa 'lo'?

Lên Facebook kích động biểu tình gây rối, lãnh án tù

Lên Facebook kích động biểu tình gây rối, lãnh án tù

Xuyên tạc Nhà nước, Facebooker Quang Đoàn lĩnh 27 tháng tù

Xuyên tạc Nhà nước, Facebooker Quang Đoàn lĩnh 27 tháng tù

Nhận án tù vì xuyên tạc chủ trương của Đảng, nhà nước

Nhận án tù vì xuyên tạc chủ trương của Đảng, nhà nước

Nhiều nội dung quan trọng tại phiên họp toàn thể thứ 13 Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Nhiều nội dung quan trọng tại phiên họp toàn thể thứ 13 Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Trung Quốc dự thảo luật năng lượng hạt nhân mới

Trung Quốc dự thảo luật năng lượng hạt nhân mới

XỬ LÝ TÀI SẢN KHÔNG GIẢI TRÌNH ĐƯỢC HỢP LÝ NGUỒN GỐC: RA TÒA HAY THU THUẾ?

XỬ LÝ TÀI SẢN KHÔNG GIẢI TRÌNH ĐƯỢC HỢP LÝ NGUỒN GỐC: RA TÒA HAY THU THUẾ?

Cần nâng cao hiệu quả thực hiện tự chủ đại học

Cần nâng cao hiệu quả thực hiện tự chủ đại học

Sau vụ Phạm Băng Băng, Trung Quốc cấm chương trình nước ngoài phát sóng 'giờ vàng'

Sau vụ Phạm Băng Băng, Trung Quốc cấm chương trình nước ngoài phát sóng 'giờ vàng'

Trung Quốc lấy ý kiến người dân về dự thảo luật năng lượng hạt nhân

Trung Quốc lấy ý kiến người dân về dự thảo luật năng lượng hạt nhân

Các nhà khoa học góp ý cho tự chủ đại học

Các nhà khoa học góp ý cho tự chủ đại học

Tham gia ý kiến về Dự thảo Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi

Tham gia ý kiến về Dự thảo Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi

Lo ngại cơ quan điều tra thuế 'động chạm' quyền con người

Lo ngại cơ quan điều tra thuế 'động chạm' quyền con người

TVQH 'bác' sửa toàn bộ Luật Đầu tư công

TVQH 'bác' sửa toàn bộ Luật Đầu tư công

Đầu tư công: Nhà nghèo thì đừng lãng phí!

Đầu tư công: Nhà nghèo thì đừng lãng phí!

Đầu tư công có thực sự vướng ở luật?

Đầu tư công có thực sự vướng ở luật?

Mạnh tay xử lý tài sản bất minh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

90% tổng số điều của Luật Quản lý thuế cần được sửa đổi

90% tổng số điều của Luật Quản lý thuế cần được sửa đổi

Xây dựng hệ thống quản lý thuế hiện đại trong điều kiện hội nhập

Xây dựng hệ thống quản lý thuế hiện đại trong điều kiện hội nhập

'Không thể chỉ trông chờ vào văn hóa từ chức'

'Không thể chỉ trông chờ vào văn hóa từ chức'

90% số điều của Luật Quản lý thuế cần được điều chỉnh

90% số điều của Luật Quản lý thuế cần được điều chỉnh

Phó Chủ tịch Quốc hội: Đồng tiền bát gạo của dân không thể buông lỏng

Phó Chủ tịch Quốc hội: Đồng tiền bát gạo của dân không thể buông lỏng

Lập cơ quan điều tra thuế: Lợi bất cập hại!

Lập cơ quan điều tra thuế: Lợi bất cập hại!

Tạo cơ sở pháp lý cho quản lý thuế hiện đại

Tạo cơ sở pháp lý cho quản lý thuế hiện đại

Băn khoăn việc sửa Luật Đầu tư công

Băn khoăn việc sửa Luật Đầu tư công

Bất cập trong Luật Đầu tư công chỉ một phần, phần nhiều hơn do tổ chức thực hiện chưa nghiêm

Bất cập trong Luật Đầu tư công chỉ một phần, phần nhiều hơn do tổ chức thực hiện chưa nghiêm

Phó Chủ tịch QH: 'Đồng tiền, bát gạo của dân không thể buông lỏng'

Phó Chủ tịch QH: 'Đồng tiền, bát gạo của dân không thể buông lỏng'

Đề nghị sửa những điều còn vướng mắc, bất cập trong thực hiện Luật Đầu tư công

Đề nghị sửa những điều còn vướng mắc, bất cập trong thực hiện Luật Đầu tư công

Họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công

Họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công