Quốc hội Pháp thông qua dự luật chống biến đổi khí hậu

Quốc hội Pháp thông qua dự luật chống biến đổi khí hậu

Quốc hội Pháp đã phê chuẩn dự luật chống biến đổi khí hậu do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra nhằm...
Ba Lan đệ trình kế hoạch phân bổ 58,1 tỷ euro từ EU để phục hồi kinh tế hậu Covid-19

Ba Lan đệ trình kế hoạch phân bổ 58,1 tỷ euro từ EU để phục hồi kinh tế hậu Covid-19

Chỉ thành lập Thanh tra sở, huyện ở lĩnh vực 'nóng', đủ tiêu chí

Chỉ thành lập Thanh tra sở, huyện ở lĩnh vực 'nóng', đủ tiêu chí

Pháp công bố kế hoạch củng cố các điều khoản luật chống khủng bố

Pháp công bố kế hoạch củng cố các điều khoản luật chống khủng bố

Dự luật mới cho phép mở rộng phạm vi giám sát các hoạt động cực đoan

Dự luật mới cho phép mở rộng phạm vi giám sát các hoạt động cực đoan

Trung Quốc tăng cường nghiên cứu, rà soát và giám sát ngân sách, nhấn mạnh an ninh lương thực

Trung Quốc tăng cường nghiên cứu, rà soát và giám sát ngân sách, nhấn mạnh an ninh lương thực

Thanh tra góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật

Thanh tra góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật

Lo ngại về quyền công dân, EU đề xuất hạn chế nghiêm ngặt sử dụng nhận dạng khuôn mặt

Lo ngại về quyền công dân, EU đề xuất hạn chế nghiêm ngặt sử dụng nhận dạng khuôn mặt

EU đề xuất hạn chế nghiêm ngặt sử dụng nhận dạng khuôn mặt

EU đề xuất hạn chế nghiêm ngặt sử dụng nhận dạng khuôn mặt

Làm rõ quy định về quyền đứng tên trên tác phẩm, được nêu tên khi tác phẩm được công bố

Làm rõ quy định về quyền đứng tên trên tác phẩm, được nêu tên khi tác phẩm được công bố

Nhóm Visegrad nhất trí về cách thức phục hồi kinh tế hậu COVID-19

Nhóm Visegrad nhất trí về cách thức phục hồi kinh tế hậu COVID-19

Argentina cân nhắc kiểm soát giá dầu

Argentina cân nhắc kiểm soát giá dầu

Nhiều điểm mới trong công tác phòng, chống ma túy

Thượng viện Mỹ lùi ngày xem xét dự luật 'đấu' Trung Quốc

Thượng viện Mỹ lùi ngày xem xét dự luật 'đấu' Trung Quốc

Mỹ chuẩn bị bàn dự luật 'nặng đô' nhằm đẩy lùi Trung Quốc

Mỹ chuẩn bị bàn dự luật 'nặng đô' nhằm đẩy lùi Trung Quốc

Đoàn ĐBQH tỉnh: Nhiều đóng góp quan trọng xây dựng pháp luật

Đoàn ĐBQH tỉnh: Nhiều đóng góp quan trọng xây dựng pháp luật

Mỹ xem xét dự luật ngăn Trung Quốc bá chủ Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương

Mỹ xem xét dự luật ngăn Trung Quốc bá chủ Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương

Donbass và Crimea ngày càng căng thẳng, Ukraine tăng hình phạt đối với thanh niên trốn quân dịch

Donbass và Crimea ngày càng căng thẳng, Ukraine tăng hình phạt đối với thanh niên trốn quân dịch

ĐBQH NGUYỄN MAI BỘ: KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI TÊN MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT TẠI DỰ THẢO LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY (SỬA ĐỔI)

ĐBQH NGUYỄN MAI BỘ: KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI TÊN MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT TẠI DỰ THẢO LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY (SỬA ĐỔI)

ĐBQH PHAN THÁI BÌNH: BỔ SUNG TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ KINH DOANH TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

ĐBQH PHAN THÁI BÌNH: BỔ SUNG TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ KINH DOANH TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Luật Phòng, chống ma túy sửa đổi quản lý tốt người nghiện

Luật Phòng, chống ma túy sửa đổi quản lý tốt người nghiện

Hơn 94,5% đại biểu Quốc hội thông qua Luật Phòng chống ma túy sửa đổi

Hơn 94,5% đại biểu Quốc hội thông qua Luật Phòng chống ma túy sửa đổi

Đầu tư vào hoạt động cai nghiện ma túy được miễn giảm tiền thuê đất

Đầu tư vào hoạt động cai nghiện ma túy được miễn giảm tiền thuê đất

94,58% đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

94,58% đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Quốc hội thông qua dự thảo luật Phòng, Chống ma túy (sửa đổi)

Quốc hội thông qua dự thảo luật Phòng, Chống ma túy (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Quốc hội thông qua dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Quốc hội thông qua dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

454/455 đại biểu nhấn nút thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

454/455 đại biểu nhấn nút thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Luật Phòng chống ma túy (sửa đổi) đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Luật Phòng chống ma túy (sửa đổi) đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Quốc hội chính thức thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Quốc hội chính thức thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Quốc hội chính thức thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Quốc hội chính thức thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Người sử dụng trái phép chất ma túy sẽ bị lập danh sách

Người sử dụng trái phép chất ma túy sẽ bị lập danh sách

Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi): Bốn đối tượng phải cai nghiện bắt buộc

Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi): Bốn đối tượng phải cai nghiện bắt buộc

Quốc hội thông qua Luật Phòng chống ma túy (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Phòng chống ma túy (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), có hiệu lực từ 1/1/2022

Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), có hiệu lực từ 1/1/2022

Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về dự án Luật Cảnh sát cơ động

Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về dự án Luật Cảnh sát cơ động

ĐBQH ĐỖ NGỌC THỊNH: BỔ SUNG ĐIỀU LUẬT VỀ QUẢN LÝ CÁC CHẤT MA TÚY THU GIỮ TỪ CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ

ĐBQH ĐỖ NGỌC THỊNH: BỔ SUNG ĐIỀU LUẬT VỀ QUẢN LÝ CÁC CHẤT MA TÚY THU GIỮ TỪ CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ

ĐBQH NGUYỄN MẠNH CƯỜNG: QUY ĐỊNH KIỂM SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TÚY CÒN NHIỀU VƯỚNG MẮC

ĐBQH NGUYỄN MẠNH CƯỜNG: QUY ĐỊNH KIỂM SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TÚY CÒN NHIỀU VƯỚNG MẮC

Dự thảo Luật Phòng, chống ma túy sửa đổi: Tháo gỡ khó khăn, bất cập trong công tác phòng chống ma túy

Dự thảo Luật Phòng, chống ma túy sửa đổi: Tháo gỡ khó khăn, bất cập trong công tác phòng chống ma túy