'Học để làm người' là triết lý giáo dục?

'Học để làm người' là triết lý giáo dục?

Nhiều ý kiến sâu sắc hoàn thiện dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi

Nhiều ý kiến sâu sắc hoàn thiện dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi

Nên giữ chế độ miễn học phí cho sinh viên sư phạm

Nên giữ chế độ miễn học phí cho sinh viên sư phạm

Nhiều chuyên gia không đồng tình với quan điểm bỏ 'hội phụ huynh' khỏi luật Giáo dục sửa đổi

Nhiều chuyên gia không đồng tình với quan điểm bỏ 'hội phụ huynh' khỏi luật Giáo dục sửa đổi

Đề xuất có chứng chỉ hành nghề, giáo viên lo phải đóng phí chống trượt

Đề xuất có chứng chỉ hành nghề, giáo viên lo phải đóng phí chống trượt

Góp ý về xã hội hóa và đầu tư của Nhà nước cho giáo dục

Góp ý về xã hội hóa và đầu tư của Nhà nước cho giáo dục

Lương giáo viên xếp ngang lực lượng vũ trang, có khả thi?

Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi vẫn còn nhiều tranh cãi

Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi vẫn còn nhiều tranh cãi

Đề xuất lương nhà giáo bằng công an, quân đội: Thầy cô nói gì?

Đề xuất lương nhà giáo bằng công an, quân đội: Thầy cô nói gì?

Bằng cấp giáo viên không nên quy định cứng

Bằng cấp giáo viên không nên quy định cứng

Trường học lạm thu do lạm dụng xã hội hóa?

Trường học lạm thu do lạm dụng xã hội hóa?

Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi: Sát thực tiễn, sẽ tăng tính khả thi

Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi: Sát thực tiễn, sẽ tăng tính khả thi

Giáo viên có cần thẻ hành nghề nhà giáo?

Giáo viên có cần thẻ hành nghề nhà giáo?

Xã hội hóa hay kinh doanh giáo dục?

Xã hội hóa hay kinh doanh giáo dục?

Mong chờ sự tự chủ thực sự cho giáo dục phổ thông

Mong chờ sự tự chủ thực sự cho giáo dục phổ thông

Cần luật hóa chính sách nhà giáo

Cần luật hóa chính sách nhà giáo

Góp ý kiến về GD hòa nhập trong dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

Góp ý kiến về GD hòa nhập trong dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

Luật Giáo dục: Có nên bỏ ban đại diện cha mẹ học sinh?

Luật Giáo dục: Có nên bỏ ban đại diện cha mẹ học sinh?

Đề xuất bỏ quy định ban đại diện cha mẹ học sinh trong Luật Giáo dục

Đề xuất bỏ quy định ban đại diện cha mẹ học sinh trong Luật Giáo dục

Đề xuất bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh

Đề xuất bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh

Ban đại diện cha mẹ học sinh có phải là nơi thu tiền ?

Ban đại diện cha mẹ học sinh có phải là nơi thu tiền ?

Tiếng nói từ con số

Tiếng nói từ con số

Đề xuất bỏ ban đại diện cha mẹ học sinh trong Luật Giáo dục

Đề xuất bỏ ban đại diện cha mẹ học sinh trong Luật Giáo dục

Tranh luận về việc có nên bỏ ban đại diện cha mẹ học sinh

Tranh luận về việc có nên bỏ ban đại diện cha mẹ học sinh

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp

CTCK Vietcombank (VCBS): Tiền vào thị trường cổ phiếu sẽ tích cực hơn trong 2019

CTCK Vietcombank (VCBS): Tiền vào thị trường cổ phiếu sẽ tích cực hơn trong 2019

Cựu giáo chức đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dạy học

Cựu giáo chức đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dạy học

Xin đừng làm khổ các nhà giáo thêm nữa

Xin đừng làm khổ các nhà giáo thêm nữa

Cần cụ thể hóa luật để thu hút người giỏi vào ngành Sư phạm

Cần cụ thể hóa luật để thu hút người giỏi vào ngành Sư phạm

Cần có bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp cho người hành nghề chứng khoán

Cần có bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp cho người hành nghề chứng khoán

Làm rõ các phương án quy định về Kỳ thi THPT quốc gia

Làm rõ các phương án quy định về Kỳ thi THPT quốc gia

Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi)

Băn khoăn trong quy định về đầu tư, tài chính

Băn khoăn trong quy định về đầu tư, tài chính

Hành vi cấm với người học được sinh viên quan tâm góp ý sửa Luật Giáo dục

Hành vi cấm với người học được sinh viên quan tâm góp ý sửa Luật Giáo dục

Cần ghi nhận cống hiến của nhà giáo bằng chính sách tiền lương

Cần ghi nhận cống hiến của nhà giáo bằng chính sách tiền lương

Học sinh dân tộc nội trú góp ý sửa Luật Giáo dục

Học sinh dân tộc nội trú góp ý sửa Luật Giáo dục

Trung Quốc điều tra vaccine bại liệt hết hạn ảnh hưởng đến 145 trẻ em

Trung Quốc điều tra vaccine bại liệt hết hạn ảnh hưởng đến 145 trẻ em

Đề xuất lương giáo viên tương đương lực lượng vũ trang

Đề xuất lương giáo viên tương đương lực lượng vũ trang

Nhà giáo đề xuất chính sách tôn vinh, khen thưởng trong dự thảo Luật Giáo dục

Nhà giáo đề xuất chính sách tôn vinh, khen thưởng trong dự thảo Luật Giáo dục

Hướng mới gỡ vướng nới 'room'

Hướng mới gỡ vướng nới 'room'

Góp ý chính thức của Hiệp hội về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

Góp ý chính thức của Hiệp hội về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

Lấy ý kiến học sinh, sinh viên về Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi

Lấy ý kiến học sinh, sinh viên về Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi

Giáo viên, học sinh đề xuất bình đẳng giới cho những người giới tính thứ 3

Giáo viên, học sinh đề xuất bình đẳng giới cho những người giới tính thứ 3

Lấy ý kiến học sinh, sinh viên về Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi