Cần khắc phục tình trạng người bị kết án tử hình xin chết vẫn phải… chờ chết

Cần khắc phục tình trạng người bị kết án tử hình xin chết vẫn phải… chờ chết

Quốc hội biểu quyết thông qua nhiều luật quan trọng trong ngày 19/11

Quốc hội biểu quyết thông qua nhiều luật quan trọng trong ngày 19/11

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học được thông qua

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học được thông qua

Quy định rõ về quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học

Quy định rõ về quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học

Còn nhiều khoảng trống trong thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Còn nhiều khoảng trống trong thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Quôc hội thông qua năm Luật

Quôc hội thông qua năm Luật

Không đặc xá đối với người phạm tội chống phá cơ sở giam giữ

Không đặc xá đối với người phạm tội chống phá cơ sở giam giữ

Cơ sở giáo dục đại học không thực hiện cam kết về chất lượng đào tạo sẽ bị xử lý trách nhiệm

Cơ sở giáo dục đại học không thực hiện cam kết về chất lượng đào tạo sẽ bị xử lý trách nhiệm

Không siết điều kiện chăn nuôi nông hộ

Không siết điều kiện chăn nuôi nông hộ

Quốc hội thông qua Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi

Quốc hội thông qua Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GD đại học có hiệu lực từ 1/7/2019

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GD đại học có hiệu lực từ 1/7/2019

Quốc hội thông qua Luật Đặc xá (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Đặc xá (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Cảnh sát biển Việt Nam và 4 luật khác

Quốc hội thông qua Luật Cảnh sát biển Việt Nam và 4 luật khác

Quốc hội thông qua Luật Đặc xá sửa đổi với hơn 90% số phiếu tán thành

Quốc hội thông qua Luật Đặc xá sửa đổi với hơn 90% số phiếu tán thành

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Không đặc xá đối với người phạm tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của quốc gia

Không đặc xá đối với người phạm tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của quốc gia

Quốc hội thông qua Luật Đặc xá (sửa đổi), Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi

Quốc hội thông qua Luật Đặc xá (sửa đổi), Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi

Đề nghị Quốc hội giữ cụm từ 'giống cụ, kỵ, ông bà, bố mẹ' vật nuôi

Đề nghị Quốc hội giữ cụm từ 'giống cụ, kỵ, ông bà, bố mẹ' vật nuôi

Thông qua Luật Đặc xá: Cần xem xét quy định người 'kêu oan' không được đặc xá

Thông qua Luật Đặc xá: Cần xem xét quy định người 'kêu oan' không được đặc xá

Đại biểu Quốc hội Nghệ An: Tránh khoảng trống pháp lý trong thi hành án hình sự

Đại biểu Quốc hội Nghệ An: Tránh khoảng trống pháp lý trong thi hành án hình sự

Luật Cảnh sát biển Việt Nam được thông qua, có hiệu lực từ 1-7-2019

Luật Cảnh sát biển Việt Nam được thông qua, có hiệu lực từ 1-7-2019

Phạm nhân phản bội tổ quốc, lật đổ chính quyền không được đặc xá

Phạm nhân phản bội tổ quốc, lật đổ chính quyền không được đặc xá

Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho trẻ em là con của phạm nhân

Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho trẻ em là con của phạm nhân

Không mở rộng đối tượng đặc xá trong trường hợp đặc biệt

Không mở rộng đối tượng đặc xá trong trường hợp đặc biệt

Đề nghị xem lại việc 'phạm nhân kêu oan không được xét đặc xá'

Đề nghị xem lại việc 'phạm nhân kêu oan không được xét đặc xá'

Quốc hội thông qua Luật Chăn nuôi, có hiệu lực từ 1-1-2020

Quốc hội thông qua Luật Chăn nuôi, có hiệu lực từ 1-1-2020

Quốc hội thông qua Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi

Quốc hội thông qua Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi

Quốc hội thông qua Luật Đặc xá (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Đặc xá (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Đặc xá (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Đặc xá (sửa đổi)

Quốc hội Thông qua Luật Đặc xá (sửa đổi)

Quốc hội Thông qua Luật Đặc xá (sửa đổi)

Giao Chủ tịch nước quyền chủ động quyết định đặc xá diện đặc biệt

Giao Chủ tịch nước quyền chủ động quyết định đặc xá diện đặc biệt

Quốc hội thông qua Luật Trồng trọt với 93,81% ĐBQH tán thành

Quốc hội thông qua Luật Trồng trọt với 93,81% ĐBQH tán thành

Án tử hình: Có người xin được chết mà không được chết, bị giam hàng chục năm

Án tử hình: Có người xin được chết mà không được chết, bị giam hàng chục năm

Bộ trưởng Tài chính nói gì về pháp lý chống chuyển giá?

Bộ trưởng Tài chính nói gì về pháp lý chống chuyển giá?

Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói gì về quyền của phạm nhân?

Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói gì về quyền của phạm nhân?

Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho trẻ em là con của phạm nhân

Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho trẻ em là con của phạm nhân

Dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi): Có những thông tin tham khảo đã cách đây hơn... 20 năm

Dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi): Có những thông tin tham khảo đã cách đây hơn... 20 năm

Khi uống rượu hãy nhớ tới cảnh bố, mẹ, vợ, con gào khóc ở viện

Khi uống rượu hãy nhớ tới cảnh bố, mẹ, vợ, con gào khóc ở viện

Chiều nay (19/11), Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GD đại học

Chiều nay (19/11), Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GD đại học

Nguy cơ mất an toàn bảo mật nếu ngân hàng cung cấp thông tin cho thuế

Nguy cơ mất an toàn bảo mật nếu ngân hàng cung cấp thông tin cho thuế

Thuế thu sao cho đủ?

Thuế thu sao cho đủ?

Ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản cho thuế: Lo lộ thông tin người dùng?

Ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản cho thuế: Lo lộ thông tin người dùng?