Cần quy định thêm trách nhiệm của hội đồng Kiến trúc quốc gia

Cần quy định thêm trách nhiệm của hội đồng Kiến trúc quốc gia

Dự án luật kiên trúc: đảm bảo đồng bộ,thống nhất các luật khác

Dự án luật kiên trúc: đảm bảo đồng bộ,thống nhất các luật khác

Dự thảo Luật Kiến trúc: Băn khoăn vì mục tiêu chưa rõ

Dự thảo Luật Kiến trúc: Băn khoăn vì mục tiêu chưa rõ

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV: - Cần quy định chặt chẽ về quy trình thẩm định, thi công, hậu kiểm đối với các công trình mang đậm yếu tố truyền thống

Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tâm huyết góp ý dự án Luật Kiến trúc

Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tâm huyết góp ý dự án Luật Kiến trúc

Dự án Luật Kiến trúc: Còn 'vụng' về kỹ thuật lập pháp, văn phong pháp lý

Dự án Luật Kiến trúc: Còn 'vụng' về kỹ thuật lập pháp, văn phong pháp lý

Đại biểu Quốc hội thể hiện nhiều băn khoăn với dự án Luật Kiến trúc

Đại biểu Quốc hội thể hiện nhiều băn khoăn với dự án Luật Kiến trúc

Luật Kiến trúc: Nhà nước không thể bắt 'mặc áo đồng phục' cho căn nhà

Luật Kiến trúc: Nhà nước không thể bắt 'mặc áo đồng phục' cho căn nhà

Đảm bảo hoạt động kiến trúc phát triển, cạnh tranh lành mạnh

Đảm bảo hoạt động kiến trúc phát triển, cạnh tranh lành mạnh

Luật hóa để các công trình có bản sắc dân tộc

Luật hóa để các công trình có bản sắc dân tộc

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho ý kiến về Luật Kiến trúc

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho ý kiến về Luật Kiến trúc

Dự án Luật Kiến trúc: Xem xét sửa đổi về kỹ thuật lập pháp, văn phong pháp lý

Dự án Luật Kiến trúc: Xem xét sửa đổi về kỹ thuật lập pháp, văn phong pháp lý

Hoàn thiện thể chế quản lý thuế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh

Hoàn thiện thể chế quản lý thuế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh

Hôm nay 8/11, Quốc hội biểu quyết Nghị quyết về kinh tế - xã hội 2019

Hôm nay 8/11, Quốc hội biểu quyết Nghị quyết về kinh tế - xã hội 2019

Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ ba thảo luận về kinh tế-xã hội

Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ ba thảo luận về kinh tế-xã hội

Tuần đầu Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đạt nhiều kết quả quan trọng

Tuần đầu Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đạt nhiều kết quả quan trọng

Cần có công cụ quản lý các công trình kiến trúc phù hợp với thuần phong, mỹ tục

Cần có công cụ quản lý các công trình kiến trúc phù hợp với thuần phong, mỹ tục

Trình luật khắc phục tình trạng công trình kiến trúc phản cảm

Trình luật khắc phục tình trạng công trình kiến trúc phản cảm

Quốc hội nghe tờ trình quản lý kiến trúc để có quy chế quản lý phù hợp

Quốc hội nghe tờ trình quản lý kiến trúc để có quy chế quản lý phù hợp

Quốc hội nghe tờ trình về dự án Luật Kiến trúc

Quốc hội nghe tờ trình về dự án Luật Kiến trúc

Rà soát kỹ để quản lý kiến trúc theo hướng mang tính đại diện và đáp ứng sự phát triển

Rà soát kỹ để quản lý kiến trúc theo hướng mang tính đại diện và đáp ứng sự phát triển

Quốc hội xem xét dự án Luật Kiến trúc

Quốc hội xem xét dự án Luật Kiến trúc

Phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ông Nguyễn Mạnh Hùng chính thức được bầu làm Bộ trưởng Bộ TT&TT

Ông Nguyễn Mạnh Hùng chính thức được bầu làm Bộ trưởng Bộ TT&TT