Giám sát doanh nghiệp lén xả thải ra biển Đà Nẵng

Giám sát doanh nghiệp lén xả thải ra biển Đà Nẵng

Dự án Times Square có 4 ống xả thải 'chui' bị phạt 170 triệu đồng

Dự án Times Square có 4 ống xả thải 'chui' bị phạt 170 triệu đồng

Biển Đà Nẵng bị nhuộm đen: Dân cần chính quyền hành động quyết liệt

Biển Đà Nẵng bị nhuộm đen: Dân cần chính quyền hành động quyết liệt

Xác định 'thủ phạm' lén xả thải ra biển Đà Nẵng

Xác định 'thủ phạm' lén xả thải ra biển Đà Nẵng

Công ty Kim Long Nam xả nước thải ra biển như thế nào?

Công ty Kim Long Nam xả nước thải ra biển như thế nào?

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu xử phạt nặng doanh nghiệp xả thải 'chui'

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu xử phạt nặng doanh nghiệp xả thải 'chui'

Đà Nẵng: Dự án Times Square có 4 ống xả thải 'chui'

Đà Nẵng: Dự án Times Square có 4 ống xả thải 'chui'

Xác định thủ phạm xả thải đen ngòm ra biển Đà Nẵng

Xác định thủ phạm xả thải đen ngòm ra biển Đà Nẵng