2 dự án đường sắt đô thị Hà Nội: Đội giá hơn 17.000 tỷ đồng

2 dự án đường sắt đô thị Hà Nội: Đội giá hơn 17.000 tỷ đồng

Chính thức kiểm toán dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông

Chính thức kiểm toán dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông

Bắt đầu kiểm toán dự án metro Cát Linh - Hà Đông

Bắt đầu kiểm toán dự án metro Cát Linh - Hà Đông

Chuyện một chuyến tàu

Chuyện một chuyến tàu

Chuyện một chuyến tàu

Chuyện một chuyến tàu

Bộ GTVT kiểm điểm tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Bộ GTVT kiểm điểm tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Bộ trưởng GTVT yêu cầu tháng 8 chạy thử tàu Cát Linh - Hà Đông

Bộ trưởng GTVT yêu cầu tháng 8 chạy thử tàu Cát Linh - Hà Đông

Tổng thầu Trung Quốc kể khổ khi làm dự án Cát Linh - Hà Đông

Tổng thầu Trung Quốc kể khổ khi làm dự án Cát Linh - Hà Đông

Đã chạy thử tàu trên đường sắt Cát Linh-Hà Đông, bao giờ chạy thật?

Đã chạy thử tàu trên đường sắt Cát Linh-Hà Đông, bao giờ chạy thật?

Đã chạy thử tàu trên đường sắt Cát Linh-Hà Đông, bao giờ chạy thật?

Đã chạy thử tàu trên đường sắt Cát Linh-Hà Đông, bao giờ chạy thật?