Bắc Ninh đổi 2.600ha đất lấy 120 dự án: Đúng quy trình

Bắc Ninh đổi 2.600ha đất lấy 120 dự án: Đúng quy trình

Kiểm toán chỉ rõ nhiều sai sót trong dự án BT của Hà Nội

Kiểm toán chỉ rõ nhiều sai sót trong dự án BT của Hà Nội

Bắc Ninh: Đề xuất dự án BT 142 tỷ đồng tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong

Bắc Ninh: Đề xuất dự án BT 142 tỷ đồng tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong

Món nợ BT

Món nợ BT

Bắc Ninh 'đổi' hơn 2.600 ha đất lấy 120 dự án BT

Bắc Ninh 'đổi' hơn 2.600 ha đất lấy 120 dự án BT

Không có lý do gì loại bỏ hình thức BT

Không có lý do gì loại bỏ hình thức BT

Hoãn nghị định thanh toán dự án BT: Chuyên gia nói gì?

Hoãn nghị định thanh toán dự án BT: Chuyên gia nói gì?

Bắc Ninh dành 2.599 ha đất đối ứng cho 120 dự án BT

Bắc Ninh dành 2.599 ha đất đối ứng cho 120 dự án BT

Cienco 8 thua lỗ, lọt 'danh sách đen' vẫn được ưu ái thực hiện dự án BT hơn 18.000 tỷ

Cienco 8 thua lỗ, lọt 'danh sách đen' vẫn được ưu ái thực hiện dự án BT hơn 18.000 tỷ

Sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013 - Bài 3: Kinh tế học đất đai-những vấn đề cốt lõi và nội dung phục vụ sửa đổi, bổ sung Luật

Sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013 - Bài 3: Kinh tế học đất đai-những vấn đề cốt lõi và nội dung phục vụ sửa đổi, bổ sung Luật

Bắc Ninh 'đổi' hơn 2.500 ha đất lấy 120 dự án

Bắc Ninh 'đổi' hơn 2.500 ha đất lấy 120 dự án

Dự án BT chống ngập 10.000 tỷ ở TP.HCM: Nhà đầu tư không đủ năng lực?

Dự án BT chống ngập 10.000 tỷ ở TP.HCM: Nhà đầu tư không đủ năng lực?

Siêu dự án BT chống ngập 10.000 tỷ tại TP.HCM có gì sai?

Siêu dự án BT chống ngập 10.000 tỷ tại TP.HCM có gì sai?

Nhiều địa phương kêu khó khi tạm dừng thanh toán BT

Nhiều địa phương kêu khó khi tạm dừng thanh toán BT

Doanh nghiệp dự án cũng phải có chứng chỉ hoạt động xây dựng

Doanh nghiệp dự án cũng phải có chứng chỉ hoạt động xây dựng

Tạm dừng thanh toán đất dự án BT: Không nên gây sốc...

Tạm dừng thanh toán đất dự án BT: Không nên gây sốc...

Lỗ hổng pháp lý

Lỗ hổng pháp lý

Vì sao dừng thanh toán quỹ đất cho BT

Vì sao dừng thanh toán quỹ đất cho BT

Đổi 100ha đất lấy 1,39km đường: Hai Bộ kiểm tra toàn diện

Đổi 100ha đất lấy 1,39km đường: Hai Bộ kiểm tra toàn diện

Gỡ vướng việc thanh toán dự án BT

Gỡ vướng việc thanh toán dự án BT

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Sớm khắc phục bất cập trong thanh toán hợp đồng BT

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Sớm khắc phục bất cập trong thanh toán hợp đồng BT

Dừng thanh toán đất dự án BT: Xử lý 'khoảng trống pháp lý' như thế nào?

Dừng thanh toán đất dự án BT: Xử lý 'khoảng trống pháp lý' như thế nào?

Chuyển cơ quan điều tra vụ Hải quan Đà Nẵng thông quan 30 xe nước ngoài

Chuyển cơ quan điều tra vụ Hải quan Đà Nẵng thông quan 30 xe nước ngoài

Bắc Ninh phủ nhận thông tin 'tỉnh giao 8,2 ha đất cho doanh nghiệp làm dự án BT'

Bắc Ninh phủ nhận thông tin 'tỉnh giao 8,2 ha đất cho doanh nghiệp làm dự án BT'

Dùng tài sản công thanh toán cho dự án BT: Tính theo giá đất nào?

Dùng tài sản công thanh toán cho dự án BT: Tính theo giá đất nào?

Chuyển cơ quan điều tra vụ thông quan 30 xe nước ngoài của Hải quan Đà Nẵng

Chuyển cơ quan điều tra vụ thông quan 30 xe nước ngoài của Hải quan Đà Nẵng

Sắp có nghị quyết gỡ khó cho thanh toán dự án BT

Sắp có nghị quyết gỡ khó cho thanh toán dự án BT

Quảng Nam giải thích những nghi ngờ ưu đãi cho doanh nghiệp đổi đất lấy dự án BT

Quảng Nam giải thích những nghi ngờ ưu đãi cho doanh nghiệp đổi đất lấy dự án BT

Biện pháp xử lý khi chậm ban hành Nghị định về thanh toán tài sản công cho nhà đầu tư BT

Biện pháp xử lý khi chậm ban hành Nghị định về thanh toán tài sản công cho nhà đầu tư BT

Thiệt hại từ dừng thanh toán quỹ đất cho BT

Thiệt hại từ dừng thanh toán quỹ đất cho BT

Dừng thanh toán quỹ đất BT vì chờ Nghị định: Bắt cuộc sống đợi pháp luật?

Dừng thanh toán quỹ đất BT vì chờ Nghị định: Bắt cuộc sống đợi pháp luật?

BẢN TINH TÀI CHÍNH-KINH DOANH: Khó tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.0, TP.HCM cần 30.000 việc làm thời vụ dịp Tết 2019

BẢN TINH TÀI CHÍNH-KINH DOANH: Khó tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.0, TP.HCM cần 30.000 việc làm thời vụ dịp Tết 2019

Giao 8,2ha đất đối ứng dự án BT: Bắc Ninh phân trần

Giao 8,2ha đất đối ứng dự án BT: Bắc Ninh phân trần

Xử lý khoảng trống pháp lý trong việc sử dụng tài sản công thanh toán dự án BT

Xử lý khoảng trống pháp lý trong việc sử dụng tài sản công thanh toán dự án BT

Tạm dừng dùng tài sản công để thanh toán dự án BT: Bộ Tài chính nói gì?

Tạm dừng dùng tài sản công để thanh toán dự án BT: Bộ Tài chính nói gì?

Kịp thời 'lấp đầy' khoảng trống pháp lý trong việc dùng tài sản công thanh toán dự án BT

Kịp thời 'lấp đầy' khoảng trống pháp lý trong việc dùng tài sản công thanh toán dự án BT

Số phận dự án BT ở Hà Nội bị dừng thanh toán sẽ đi về đâu?

Số phận dự án BT ở Hà Nội bị dừng thanh toán sẽ đi về đâu?

Vướng cơ chế, 05 dự án BT 'khủng' tại Hà Nội sẽ ra sao?

Vướng cơ chế, 05 dự án BT 'khủng' tại Hà Nội sẽ ra sao?

Bộ Tài chính 'thanh minh' việc chậm ban hành Nghị định về thanh toán dự án BT

Bộ Tài chính 'thanh minh' việc chậm ban hành Nghị định về thanh toán dự án BT

Tính giá đất cho dự án BT khi là 'đồng không mông quanh' hay đô thị?

Tính giá đất cho dự án BT khi là 'đồng không mông quanh' hay đô thị?