Ngành đường sắt buộc dừng nhiều chuyến tàu Bắc - Nam do bão số 10

Ngành đường sắt buộc dừng nhiều chuyến tàu Bắc - Nam do bão số 10

Nhiều chuyến tàu phải dừng khi bão số 10 đổ bộ

Nhiều chuyến tàu phải dừng khi bão số 10 đổ bộ

Bão số 10 tàn phá miền Trung: Đường sắt dừng hàng loạt đoàn tàu

Bão số 10 tàn phá miền Trung: Đường sắt dừng hàng loạt đoàn tàu

Bão sát đất liền, ngành đường sắt dừng một loạt chuyến tàu

Bão sát đất liền, ngành đường sắt dừng một loạt chuyến tàu

Bão số 10: Đường sắt dừng cả chục đoàn tàu

Bão số 10: Đường sắt dừng cả chục đoàn tàu

Mất điện diện rộng do bão số 10, ít nhất 4 người chết

Mất điện diện rộng do bão số 10, ít nhất 4 người chết

Mất điện diện rộng do bão số 10, ít nhất 4 người chết

Mất điện diện rộng do bão số 10, ít nhất 4 người chết