Va chạm với xe Jeep, 2 người tử vong

Va chạm với xe Jeep, 2 người tử vong

Bình Thuận: Hai chiến sĩ PCCC tử vong trước đầu xe jeep

Bình Thuận: Hai chiến sĩ PCCC tử vong trước đầu xe jeep

Hai cảnh sát tử vong sau va chạm với ô tô

Hai cảnh sát tử vong sau va chạm với ô tô

Hai Cảnh sát PCCC tử vong sau va chạm với xe ô tô ngược chiều

Hai Cảnh sát PCCC tử vong sau va chạm với xe ô tô ngược chiều

Hai chiến sĩ Cảnh sát PCCC tử vong do tai nạn giao thông

Hai chiến sĩ Cảnh sát PCCC tử vong do tai nạn giao thông

Xe máy đối đầu xe Jeep, 2 chiến sĩ cảnh sát PCCC tử vong tại chỗ

Xe máy đối đầu xe Jeep, 2 chiến sĩ cảnh sát PCCC tử vong tại chỗ

Cảnh sát PCCC bị tai nạn giao thông thiệt mạng khi sắp ra quân

Hai cảnh sát PCCC tử vong tại chỗ sau khi va chạm với ôtô

Xe máy tông trực diện đầu xe Jeep, hai người tử vong

Xe máy đối đầu xe Jeep, 2 chiến sĩ cảnh sát PCCC thiệt mạng